Head of Research, Cardiff

Closing date:

National Museum WalesCardiff

Date posted:
Contract type: Full Time
Salary: Grade H - £49,745.95 – £59,496.64 (pay award pending)
Contract term: Permanent

Grade H - £49,745.95 – £59,496.64 (pay award pending).
(Based on a full time equivalent salary of £52,588.58 - £62,896.45 per annum.)

35 hours per week

Amgueddfa Cymru supports active Welsh learners at all levels. Fluency in Welsh is not a requirement of this post but the ability to communicate in Welsh or a willingness to learn would be an advantage.

Closing Date: 17 July 2019 by 17:00pm

Amgueddfa Cymru – National Museum Wales is an equal opportunities employer.  Applications are welcome from all sections of the community.Pennaeth Ymchwil Amgueddfa Genedlaethol Caerdydd

Gradd H - £49,745.95 – £59,496.64 y flwyddyn (codiad cyflog yn yr arfaeth). (Wedi’i seilio ar gyflog llawn amser cyfatebol o £52,588.58 - £62,896.45 y flwyddyn.)

35 awr yr wythnos

Contract parhaol

Mae Amgueddfa Cymru'n cefnogi dysgwyr Cymraeg ar bob lefel.  Nid yw medru’r Gymraeg yn rhugl yn hanfodol ar gyfer y swydd    hon ond byddai gallu cyfathrebu'n Gymraeg neu barodrwydd i ddysgu o fantais.

Dyddiad Cau: 17 Gorffennaf 2019 erbyn 17:00yh

Mae Amgueddfa Cymru yn gyflogwyr cyfle cyfartal.
Croesewir ceisiadau o bob rhan o'r gymuned.More about National Museum Wales
×
Address: National Museum Cardiff, Cathays Park, Cardiff, South Glamorgan, CF10 3NP, United Kingdom. View in Google Maps
Telephone: +44 29 2039 7951