Not the right job for you? Start a new job search on Tes

Job details

Job details
Employer Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW)
Location Cardiff
Salary Remuneration - £5,076 plus reasonable expenses
Contract type Part Time
Contract term Permanent
Job dates
Posted
Closing date Applications are closed

1.5 DAYS A MONTH

The Higher Education Funding Council for Wales (HEFCW) is a Welsh Government Sponsored Body responsible for the regulation of the higher education sector in Wales. It also administers funds made available by the Welsh Government to support higher education, research and associated activities at higher education providers in Wales, which currently includes 8 universities in Wales, the Open University in Wales, and a number of further education colleges offering prescribed higher education courses.

For further details and to apply go to http://wales.gov.uk/publicappointments or for queries contact the Shared Service Helpdesk on 029 2082 5454 or email sharedservicehelpdesk@wales.gsi.gov.uk

The closing date for applications 22nd August 2017.

CYNGOR CYLLIDO ADDYSG UWCH CYMRU
AELODAU’R CYNGOR
TÂL CYDNABYDDIAETH - £5,076 YNGHYD Â THREULIAU RHESYMOL – 1.5 DIWRNOD Y MIS

Mae Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru (CCUAC) yn Gorff a Noddir gan Lywodraeth Cymru, ac mae’n gyfrifol am reoleiddio’r sector addysg uwch yng Nghymru. Mae hefyd yn gweinyddu cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru i gefnogi addysg, ymchwil a gweithgareddau cysylltiedig mewn sefydliadau sy’n darparu addysg uwch yng Ngymru sydd ar hyn o bryd yn cynnwys 8 prifysgol, y Brifysgol Agored yng Nghymru, a nifer o golegau addysg bellach sy’n cynnig cyrsiau addysg uwch penodol.

I gael rhagor o wybodaeth ac i ymgeisio, ewch i www.llyw.cymru/penodiadaucyhoeddus neu os oes gennych gwestiynau ffoniwch y Ddesg Gymorth Cydwasanaethau ar (029) 2082 5454 neu anfonwch e-bost i DesgGymorthCydwasanaethau@cymru.gsi.gov.uk

Y dyddiad cau ar gyfer derbyn ceisiadau yw 22nd Awst 2017.

Locations and contacts

Linden Court
Ilex Close
Llanishen
Cardiff
CF14 5DZ
United Kingdom
+44 29 2076 3163