Welsh Teacher

Dinas Bran SchoolDenbighshire

We require a dynamic and effective Teacher of Welsh, this post would suit an NQT or an experienced teacher.   

Dinas Brȃn provides opportunities to our students through extra-curricular activities such as the Urdd Eisteddfod and dedicated Welsh Language days.     We are looking for a positive and committed team player to help deliver bilingualism and excellent teaching.   

The successful candidate will engage students at all levels whilst being part of a successful teaching team.  You will be supported by Continual Professional Development and strong behaviour structures.   We are situated in the superb location of Llangollen and enjoy close community links with primary schools and the local town. 

Ysgol Dinas Brân has a commitment to safeguarding and promoting the welfare of children and young people and expects all staff and volunteers to share this commitment.   All successful applicants will be required to undertake an Enhanced Disclosure via the DBS.    

If you would like to discuss any aspect of the post, please call Headteacher, Mr Mark Hatch on 01978 860669. 

Mae angen Athro/Athrawes Gymraeg effeithiol a dynamig arnom. Mae’r swydd hon yn addas ar gyfer athro/athrawes newydd gymhwyso neu brofiadol.

Mae Dinas Brân yn darparu  cyfleoedd i’n disgyblion drwy gynnig gweithgareddau y tu allan i oriau ysgol fel Eisteddfod yr Urdd a diwrnodau arbennig yn ymwneud â’r Iaith Gymraeg. Rydym yn chwilio am aelod tîm cadarnhaol ac ymroddgar er mwyn helpu cynnig addysg wych a dwyieithog.

Bydd yr ymgeisydd llwyddiannus yn cynnig cyfleoedd i ysgogi disgyblion ar bob lefel tra’n aelod o dîm dysgu llwyddiannus. Byddwch yn cael eich cefnogi gan ddatblygiad proffesiynol parhaus a strwythurau ymddygiad cryf. Rydym wedi ein lleoli yn ardal hyfryd Llangollen, ac rydym yn mwynhau cyswllt clos iawn â’n cymuned o ysgolion cynradd a’r dref leol.

Mae gan Ysgol Dinas Brân ymrwymiad i ddiogelu a hyrwyddo lles plant a phobl ifanc ac rydym yn disgwyl i bob aelod o staff a gwirfoddolwyr gydymffurfio â hyn. Mae’n ofynnol i bob ymgeisydd llwyddiannus ymgymryd â Datgeliad Manylach trwy'r GDG.

Os hoffech chi drafod unrhyw agwedd ar y swydd, ffoniwch y Pennaeth, Mr Hatch ar 01978 860 669. 


Supporting documents

Please note that you are wholly responsible for fact checking in respect of the information provided by schools. Please also check for the latest visa and work permit requirements that may apply. Tes is not responsible for the content of advertisements or the policies adopted by advertising schools. Tes asks that all schools follow Tes' Fair Recruitment Policy.