Diwedd y gan yw y geiniog

21st May 2004 at 01:00
Preview of the National Exhibition and Conference, Cardiff International Arena, May 27-28

Mae'r ymdrech i wella safon addysg yn ysgolion Cymru un amser yma o'r flwyddyn yn cael ei diystyru oherwydd fod penaethiaid a chyrff llywodraethol un brwydro gyda'r gyllideb flynyddol.

Hefyd, mae'n gyfnod pryderus i athrawon weld swyddi un diflannu yn yr ysgolion.

Gall Jane Davidson, Gweinidog Addysg a Dysgu Gydol Oes, ein hatgoffa fod y gwariant blynyddol yn ystod 2003-4 o pound;3,668 y pen yn ysgolion Cymru un uwch na Lloegr ac eithrio Llundain.

Ar y llaw arall, dywed yr Awdurdodau Lleol na chawsant yr arian, ac felly rhaid oedd iddynt ostwng y gyllideb i'r ysgolion.

Mae'r anghyfartaledd rhwng nifer o awdurdodau gwledig yn anheg. Er engraifft, gwariodd Ceredigion gyfartaledd o pound;4,358 y pen tra pound;3,343 y pen yn unig wariwyd yn Sir Flint (a oedd ar waelod y rhestr).

Ychwanegir at yr ananhawsterau presennol gan wahanol bolisiau'r awdurdodau lleol. Mae rhai awdurdodau yn talu'r holl gost dilyniant Amrediad Cyflog Uwch 3, eraill yn talu hanner y gost ac un awdurdod yn talu'r trydedd ran yn unig. Mae hyn yn annerbyniol.

Ychydig fisoedd yn ol rhoddodd Llywodraeth Cynulliad Cymru pound;33 miliwn ychwanegol tuag at gost y "Cytundeb Cenedlaethol ar Leihau Llwyth Gwaith Athrawon". Yn anffodus, ni chafodd yr arian ei ddefnyddio yn gyfangwbl i'r pwrpas gwreiddiol; defnyddiodd rhai ysgolion yr arian i amddiffyn swyddi athrawon. Mae hyn hefyd yn annerbyniol.

Yn aml mae ysgolion yn rhoi'r bai ar y lleihad yn nifer y disgyblion am orfod diswyddo athrawon. Dylai's Cynlluniad dderbyn hyn fel cyfle gwych i ddefnyddio's athrawon hyn i leihau maint dosbarthiadau, ac i weithredu'n llawn y "Cytundeb Llwyth Gwaith".

Dyma ffordd dda i droi'r argyfwng er lles addysg Cymru.

Y mae Geraint Davies yn ysgrifennydd yr NASUWT Cymru

Log-in as an existing print or digital subscriber

Forgotten your subscriber ID?

Subscribe

To access this content and the full TES archive, subscribe now.

View subscriber offers

Comments

Get TES online and delivered to your door – for less than the price of a coffee

Save 33% off the cover price with this great subscription offer. Every copy delivered to your door by first-class post, plus full access to TES online and the TES app for just £1.90 per week.
 
Subscribers also enjoy a range of fantastic offers and benefits worth over £270:

  • Discounts off TES Institute courses
  • Access over 200,000 articles in the TES online archive
  • Free Tastecard membership worth £79.99
  • Discounts with Zipcar, Buyagift.com, Virgin Wines and other partners
Order your low-cost subscription today