pub, 666 KB
pub, 666 KB
Phonic-based spelling programme in Welsh. Pecyn sillafu yn dilyn llafariaid sengl -un symlach na'r un arall sydd ar fy adnoddau. Gellir ddefnyddio hyn gyda grwpiau hefyd. Yn addas i blant gyda dyslecsi neu anawsterau sillafu eraill, yn ogystal a rhoi hwb i sillafwyr gwan neu ddysgwyr.
Creative Commons "Sharealike"

Reviews

Something went wrong, please try again later.

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have downloaded this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

£0.00