These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

jpg, 406.32 KB
jpg, 406.32 KB
pptx, 9.87 MB
pptx, 9.87 MB

Dyma gyfres o gerdiau ffeithiau A4 sy’n cynnwys cwestiynau am bob un o blanedau cysawd yr haul. Maen nhw wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn gweithgaredd syrcas. Mae’r atebion yn gynwysedig.

Fe’u hanelir at ddosbarthiadau uchaf CA3 a TGAU.

Rwyf wedi’u darparu mewn ffeil PPT er mwyn gallu newid y cynlluniau lliw yn ôl eich argraffydd.

Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth.

I gael rhagor o wybodaeth, ewch i:

https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html

Creative Commons "Sharealike"

Reviews

Something went wrong, please try again later.

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have downloaded this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

£0.00