Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

53Uploads

10k+Views

13k+Downloads

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Gwyddoniaeth Lliwiau
AberOutreachAberOutreach

Gwyddoniaeth Lliwiau

(0)
Y ffiseg sy’n esbonio sut rydym yn gweld lliw. Sut mae’r 3 lliw golau sylfaenol yn cael eu hadlewyrchu a’u hamsugno. Mae hefyd yn cynnwys arbrawf gweledol. Yn cyd-fynd â chwricwla ffiseg CA3 neu TGAU. Dyma enghraifft o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Estyn Allan ym Mhrifysgol Aberystwyth i Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Gweithdy Calonnau (Dydd San Ffolant)
AberOutreachAberOutreach

Gweithdy Calonnau (Dydd San Ffolant)

(0)
Detholiad o heriau wedi’u seilio ar galonnau ar gyfer ysgolion cynradd. Mae’r pecyn hwn hefyd yn cynnwys templedi ar gyfer gweithgaredd ‘Plethu Calon’. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Investigating Möbius Strips
AberOutreachAberOutreach

Investigating Möbius Strips

(0)
This fun mathematics activity is designed to challenge students’ understanding of shapes using combinations of simple loops, Möbius Strips, and loops with multiple twists. This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Hearts Workshop (Valentine's Day)
AberOutreachAberOutreach

Hearts Workshop (Valentine's Day)

(1)
A selection of heart-shape based challenges for primary schools. This pack also includes templates for a ‘Heart Weaving’ activity. This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Tynnu Calonnau - Safon Uwch (Dydd Sant Ffolant)
AberOutreachAberOutreach

Tynnu Calonnau - Safon Uwch (Dydd Sant Ffolant)

(0)
Detholiad o weithgareddau cychwynnol neu ymestynnol wedi’u seilio ar galonnau ar gyfer myfyrwyr Safon Uwch. Byddant o gymorth wrth adolygu tynnu lluniau graffiau ar gyfer y ffwythiant sin a hafaliadau parametrig. Cyflwynir hefyd y cardioid – siâp tebyg i galon sy’n digwydd yn naturiol. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Valentine's Day Market Research
AberOutreachAberOutreach

Valentine's Day Market Research

(0)
An activity in analysing statistical data from market research, provided in different formats, to determine differences and provide reasons. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Segment, Target and Postion
AberOutreachAberOutreach

Segment, Target and Postion

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Marketing: Brands and Branding
AberOutreachAberOutreach

Marketing: Brands and Branding

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Promotion
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Promotion

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Outsourcing: Make or Buy?
AberOutreachAberOutreach

Outsourcing: Make or Buy?

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Product
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Product

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant
AberOutreachAberOutreach

Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant

(0)
Gweithgaredd i dadansoddi data ystadegol o ymchwil marchnata, a ddarperir mewn gwahonal ffurfiau, i bennu gwahaniaethau a darparu rhesymau. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Differential Equations: Solving a Murder Mystery
AberOutreachAberOutreach

Differential Equations: Solving a Murder Mystery

(0)
How to use differential equations to solve a Gruffalo inspired murder mystery. Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Adam Vellender of Aberystwyth University. We’ve also included an example exercise for assessment of learning. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
Ffeil-O-Ffaith y Planedau
AberOutreachAberOutreach

Ffeil-O-Ffaith y Planedau

(0)
Dyma gyfres o gerdiau ffeithiau A4 sy’n cynnwys cwestiynau am bob un o blanedau cysawd yr haul. Maen nhw wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn gweithgaredd syrcas. Mae’r atebion yn gynwysedig. Fe’u hanelir at ddosbarthiadau uchaf CA3 a TGAU. Rwyf wedi’u darparu mewn ffeil PPT er mwyn gallu newid y cynlluniau lliw yn ôl eich argraffydd. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Lluniadau Carbon: Graffit a Diemwnt
AberOutreachAberOutreach

Lluniadau Carbon: Graffit a Diemwnt

(0)
Taflen waith ar luniadau carbon i’w defnyddio fel cymorth addysgu i arwain trafodaeth dosbarth neu grŵp bychan. Mae’n cyd-fynd â chwricwlwm ffiseg TGAU. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd gennym fel rhan o’n rhaglen Allgymorth ym Mhrifysgol Aberystwyth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Setting Financial Objectives
AberOutreachAberOutreach

Setting Financial Objectives

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Sources of Finance
AberOutreachAberOutreach

Sources of Finance

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
New Product Introduction: An Overview
AberOutreachAberOutreach

New Product Introduction: An Overview

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
New Product Introduction: Seven Step Process
AberOutreachAberOutreach

New Product Introduction: Seven Step Process

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Porters 5 Forces
AberOutreachAberOutreach

Porters 5 Forces

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html