Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Cyflwyniad i Economeg
AberOutreachAberOutreach

Cyflwyniad i Economeg

(0)
Cyflwyniad i economeg cyflenwad a galw, gyda thaflen waith gysylltiedig. Rydym wedi ysgrifennu hwn ar gyfer disgyblion sy’n ystyried ac / neu sydd newydd gychwyn TGAU mewn Busnes. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Porters 5 Forces
AberOutreachAberOutreach

Porters 5 Forces

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Strategic Planning: Marketing
AberOutreachAberOutreach

Strategic Planning: Marketing

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Tannenbaum and Schmidt Continuum of Leadership
AberOutreachAberOutreach

Tannenbaum and Schmidt Continuum of Leadership

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Price
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Price

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Place
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Place

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Carbon Constructs: Graphite and Diamond
AberOutreachAberOutreach

Carbon Constructs: Graphite and Diamond

(0)
A carbon constructs worksheet to be used as a teaching aid to guide class or small group discussion. Fits in with GCSE physics curriculum. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Astudiaeth Stribedi Möbius
AberOutreachAberOutreach

Astudiaeth Stribedi Möbius

(0)
Cynlluniwyd y gweithgaredd mathemateg hwyliog hwn i herio dealltwriaeth myfyrwyr o siapiau trwy ddefnyddio cyfuniadau o ddolenni syml, stribedi Möbius, a dolenni â sawl troad ynddynt. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Christmas Physics Exercise - The Power of Mince Pies
AberOutreachAberOutreach

Christmas Physics Exercise - The Power of Mince Pies

(1)
A Christmas themed physics exercise about power, distance, speed and time. This is a seasonal addition to our online resources produced by Aberystwyth University’s Department of Physics This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Christmas Mathematics Exercise - Santa's Travel Plans
AberOutreachAberOutreach

Christmas Mathematics Exercise - Santa's Travel Plans

(0)
An A-level Christmas themed mathematics exercise including decision-based mathematics, differential equations and integration. This is a seasonal addition to our online resources produced by Aberystwyth University’s Department of Mathematics This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Organisational Structures
AberOutreachAberOutreach

Organisational Structures

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Cynlluniau Teithio Siôn Corn
AberOutreachAberOutreach

Cynlluniau Teithio Siôn Corn

(0)
Ymarfer Mathemateg Safon Uwch ar thema’r Nadolig yn cynnwys mathemateg sy’n seiliedig ar benderfyniadau, hafaliadau gwahaniaethol ac integriadau. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Adran Fathemateg Prifysgol Aberystwyth Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Drawing Hearts - A-Level (Valentines Day)
AberOutreachAberOutreach

Drawing Hearts - A-Level (Valentines Day)

(0)
A selection of heart-shape themed starter or extension activities for A-Level students. These will assist in revision of drawing graphs for sine function and parametric equations. This also introduces the cardioid - a naturally occurring heart-like shape. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Geometry of Minimal Surfaces
AberOutreachAberOutreach

Geometry of Minimal Surfaces

(0)
Ever considered how soap bubbles and films can assist in complex mathematical problem-solving? This session takes you through Plateau’s principles of soap films and how we can apply them to the Steiner Problem. Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Tudur Davies of Aberystwyth University. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I
AberOutreachAberOutreach

Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I

(0)
Dyma ddetholiad o 5 gwahanol bwynt trafod ynghylch rhannu gwybodaeth ar-lein ar gyfer gweithgareddau cychwynnol ar lefel TGAU neu Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae’r pecyn hwn yn cwmpasu enghreifftiau o abwyd clicio, hashnodau, gwybodaeth anniogel, diogelu data a newyddion ffug maleisus. Does dim angen cyfrifiadur. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Sharing Information Online Part 1
AberOutreachAberOutreach

Sharing Information Online Part 1

(0)
This is a selection of 5 different discussions points about sharing information online for GCSE level starter activities or PSHE. This pack covers examples of clickbait, hashtags, unsafe information, data protection and malicious fake news. No computers necessary. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Pŵer Mins Peis
AberOutreachAberOutreach

Pŵer Mins Peis

(0)
Ymarfer Ffiseg ar thema’r Nadolig am bŵer, pellter, cyflymder ac amser. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Gadwyn Gyflenwi  Siôn Corn
AberOutreachAberOutreach

Gadwyn Gyflenwi Siôn Corn

(0)
Ymarfer busnes ar thema’r Nadolig sy’n cynnwys fideo a chyflwyniad PowerPoint. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Ysgol Fusnes Aberystwyth i gefnogi cwricwlwm busnes TGAU a Safon Uwch. Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Market Research
AberOutreachAberOutreach

Market Research

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture and suggested activities. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/
The Stochastic Frog in an Infinite Well
AberOutreachAberOutreach

The Stochastic Frog in an Infinite Well

(0)
“Sir Ronald Fisher, the stochastic frog (Frogus Stokastikus) is in trouble. Stuck in an infinite well, his energy is depleted. For each minute of effort, he finds that he either climbs up one brick or falls down one brick. What can we say about his (probabilistic) plight?” Originally delivered as a Seren Network Masterclass by Dr Kim Kenobi of Aberystwyth University. We’ve also included a small selection of exercises for assessment of learning. For more information on what we have available to support teachers and learners, please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/