Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

53Uploads

10k+Views

13k+Downloads

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Planetary Fact Files
AberOutreachAberOutreach

Planetary Fact Files

(0)
This is a series of A4 fact cards with questions on each of our solar system’s planets. They are designed to be used as part of a circus activity. Answers are included. These are aimed at higher KS3 and GCSE. I have provided these in a PPT file so as the colour schemes can be altered depending on printer capability. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Drawing Hearts (Valentines Day)
AberOutreachAberOutreach

Drawing Hearts (Valentines Day)

(0)
A selection of heart-shape themed starter activities for secondary school maths and/or numeracy. These are designed to challenge students’ understanding of geometry, as well as their ability to read and follow instructions. This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The Science of Colour
AberOutreachAberOutreach

The Science of Colour

(0)
The physics of how we see colour. Reflection and absorption of the 3 primary light colours. It also includes a visual experiment. Fits in with KS3 or GCSE physics curriculums. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Turtle Shapes - Regular Polygons
AberOutreachAberOutreach

Turtle Shapes - Regular Polygons

(0)
This is a workshop that uses free in-browser software (Turtle Blocks) to help develop programming skills whilst implementing basic geometry knowledge. Learn how to produce regular polygons whilst also covering the benefits of simplifying code. This pack includes a PowerPoint presentation to guide staff and students through the activity, differentiated challenge cards with possible solutions and an additional teacher support guide. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd
AberOutreachAberOutreach

Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd

(0)
Gweithdy yw hwn sy’n defnyddio meddalwedd (Turtle Blocks) am ddim yn eich porwr i’ch helpu i ddatblygu sgiliau rhaglennu yn ogystal â defnyddio gwybodaeth geometreg sylfaenol. Dysgwch sut i gynhyrchu polygonau rheolaidd yn ogystal â thrafod manteision symleiddio cod. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint i arwain staff a myfyrwyr trwy’r gweithgaredd, cardiau her gwahaniaethol gydag atebion posib a chanllaw ychwanegol i gefnogi athrawon. Gweithgaredd cyfrifiadureg a mathemateg Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael yn rhaglen Estyn Allan y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Introduction to Economics
AberOutreachAberOutreach

Introduction to Economics

(0)
An introduction to the economics of supply and demand with an accompanying worksheet. We have written this for pupils considering and/or just starting a GCSE in Business. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
CBAC Cryptograffeg
AberOutreachAberOutreach

CBAC Cryptograffeg

(0)
Beth yw cryptograffeg? Gan edrych ar Amgryptio Cymesur ac Anghymesur. Yn cynnwys seiffrau Caesar/Shift ac XOR. Yn cynnwys arweiniad ar fideo, taflen waith a chyflwyniad PowerPoint. Mae’r cynnwys yn seiliedig ar gwricwlwm CBAC ac wedi’i greu gan Kallum Ibrahim-Davies ar ran Prifysgol Aberystwyth. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Gweithlyfr Animeiddio Scratch
AberOutreachAberOutreach

Gweithlyfr Animeiddio Scratch

(0)
Cafodd y gweithlyfr hwn ei ysgrifennu gan staff ym Mhrifysgol Aberystwyth i gefnogi dysgwyr i gynllunio ac i fynd ati i animeiddio gan ddefnyddio Scratch. Fe’i lluniwyd yn wreiddiol i gefnogi dysgwyr sydd yn cymryd rhan yn ein Cystadleuaeth i Ddathlu’r 150: Straeon am Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth am lunio’r llawlyfr, y gystadleuaeth, a gweithdai/gweithgareddau ategol, ewch i https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Events/150Competition/scratchComp.html
Tynnu Calonnau (Dydd Sant Ffolant)
AberOutreachAberOutreach

Tynnu Calonnau (Dydd Sant Ffolant)

(0)
Detholiad o weithgareddau wedi’u seilio ar galonnau ar gyfer cychwyn gwersi mathemateg a/neu rifedd mewn ysgolion uwchradd. Fe’u cynlluniwyd i herio dealltwriaeth myfyrwyr o geometreg, yn ogystal â’u gallu i ddarllen a dilyn cyfarwyddiadau. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Adfent Canllawiau i Athrawon
AberOutreachAberOutreach

Adfent Canllawiau i Athrawon

(0)
Yn rhan o’r rhaglen allanol, mae Cyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth wedi llunio calendr adfent ar-lein yn llawn gweithgareddau Nadoligaidd: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Seasonal/Xmas/adventCy.html Dyma arweiniad yr athrawon i’r gweithgareddau, ac mae’n cynnwys y dolenni sy’n mynd â chi yn syth i bob un o’r gweithgareddau sydd wedi’u cloi tan y dyddiad penodol hwnnw.
Online Advent Calendar Teachers' Guide
AberOutreachAberOutreach

Online Advent Calendar Teachers' Guide

(0)
This is a teachers’ guide to accompany our online advent activities. This is a mixture of different festive challenges for a range of ages. Each using buisness, maths, physics, and/or computer science. The online advent calendar can be viewed at: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Seasonal/Xmas/advent.html This resource gives links to navigate around the date-locks, recommended ages, and brief activity descriptions.
Scratch Animation Workbook
AberOutreachAberOutreach

Scratch Animation Workbook

(0)
This workbook has been written by staff at Aberystwyth University to support learners in animation planning and implementation using Scratch. Originally created to support learners participating in our 150th Anniversary Stories of Aber Competition. For more information about its creation, the competition, and supporting workshops/activities, please visit https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/Events/150Competition/scratchComp.html
WJEC Cryptography
AberOutreachAberOutreach

WJEC Cryptography

(0)
What is cryptography? Looking at Symmetric and Asymmetric Encryption. Includes Caesar/Shift and XOR ciphers. Video guide, worksheet and PowerPoint included. Content is based on the WJEC curriculum and produced by Kallum Ibrahim-Davies on behalf of Aberystwyth University. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html