Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Sharing Information Online Part 1
AberOutreachAberOutreach

Sharing Information Online Part 1

(0)
This is a selection of 5 different discussions points about sharing information online for GCSE level starter activities or PSHE. This pack covers examples of clickbait, hashtags, unsafe information, data protection and malicious fake news. No computers necessary. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Turtle Shapes - Regular Polygons
AberOutreachAberOutreach

Turtle Shapes - Regular Polygons

(0)
This is a workshop that uses free in-browser software (Turtle Blocks) to help develop programming skills whilst implementing basic geometry knowledge. Learn how to produce regular polygons whilst also covering the benefits of simplifying code. This pack includes a PowerPoint presentation to guide staff and students through the activity, differentiated challenge cards with possible solutions and an additional teacher support guide. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd
AberOutreachAberOutreach

Siapiau Crwban - Polygonau Rheolaidd

(0)
Gweithdy yw hwn sy’n defnyddio meddalwedd (Turtle Blocks) am ddim yn eich porwr i’ch helpu i ddatblygu sgiliau rhaglennu yn ogystal â defnyddio gwybodaeth geometreg sylfaenol. Dysgwch sut i gynhyrchu polygonau rheolaidd yn ogystal â thrafod manteision symleiddio cod. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys cyflwyniad PowerPoint i arwain staff a myfyrwyr trwy’r gweithgaredd, cardiau her gwahaniaethol gydag atebion posib a chanllaw ychwanegol i gefnogi athrawon. Gweithgaredd cyfrifiadureg a mathemateg Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael yn rhaglen Estyn Allan y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, gweler: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html