Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

53Uploads

11k+Views

14k+Downloads

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Gwyddoniaeth Lliwiau
AberOutreachAberOutreach

Gwyddoniaeth Lliwiau

(0)
Y ffiseg sy’n esbonio sut rydym yn gweld lliw. Sut mae’r 3 lliw golau sylfaenol yn cael eu hadlewyrchu a’u hamsugno. Mae hefyd yn cynnwys arbrawf gweledol. Yn cyd-fynd â chwricwla ffiseg CA3 neu TGAU. Dyma enghraifft o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Estyn Allan ym Mhrifysgol Aberystwyth i Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol. Am ragor o wybodaeth, gweler: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Ffeil-O-Ffaith y Planedau
AberOutreachAberOutreach

Ffeil-O-Ffaith y Planedau

(0)
Dyma gyfres o gerdiau ffeithiau A4 sy’n cynnwys cwestiynau am bob un o blanedau cysawd yr haul. Maen nhw wedi’u cynllunio i’w defnyddio mewn gweithgaredd syrcas. Mae’r atebion yn gynwysedig. Fe’u hanelir at ddosbarthiadau uchaf CA3 a TGAU. Rwyf wedi’u darparu mewn ffeil PPT er mwyn gallu newid y cynlluniau lliw yn ôl eich argraffydd. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Christmas Physics Exercise - The Power of Mince Pies
AberOutreachAberOutreach

Christmas Physics Exercise - The Power of Mince Pies

(1)
A Christmas themed physics exercise about power, distance, speed and time. This is a seasonal addition to our online resources produced by Aberystwyth University’s Department of Physics This is just one of the free outreach services we offer to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Pŵer Mins Peis
AberOutreachAberOutreach

Pŵer Mins Peis

(0)
Ymarfer Ffiseg ar thema’r Nadolig am bŵer, pellter, cyflymder ac amser. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Adran Ffiseg Prifysgol Aberystwyth Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Planetary Fact Files
AberOutreachAberOutreach

Planetary Fact Files

(0)
This is a series of A4 fact cards with questions on each of our solar system’s planets. They are designed to be used as part of a circus activity. Answers are included. These are aimed at higher KS3 and GCSE. I have provided these in a PPT file so as the colour schemes can be altered depending on printer capability. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The Science of Colour
AberOutreachAberOutreach

The Science of Colour

(0)
The physics of how we see colour. Reflection and absorption of the 3 primary light colours. It also includes a visual experiment. Fits in with KS3 or GCSE physics curriculums. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html