pdf, 498.52 KB
pdf, 498.52 KB
pptx, 9 MB
pptx, 9 MB
jpg, 406.32 KB
jpg, 406.32 KB

Y ffiseg sy’n esbonio sut rydym yn gweld lliw. Sut mae’r 3 lliw golau sylfaenol yn cael eu hadlewyrchu a’u hamsugno. Mae hefyd yn cynnwys arbrawf gweledol.

Yn cyd-fynd â chwricwla ffiseg CA3 neu TGAU.

Dyma enghraifft o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Estyn Allan ym Mhrifysgol Aberystwyth i Gyfadran Busnes a’r Gwyddorau Ffisegol.

Am ragor o wybodaeth, gweler:
https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html

Creative Commons "Sharealike"

Reviews

Something went wrong, please try again later.

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have downloaded this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.