Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Addysgwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Addysgwyr

Mae ein Pecyn Adnoddau plant addysgwyr: • dathlu Diwrnod Deffnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel • ymdrin a datgeliadau a phynciau sensitif • dweud wrth y wasg • rhannu'r neges • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Rieni a Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Rieni a Gofalwyr

Mae ein Pecyn Adnoddau plant rieni a gofalwyr yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gwybodaeth ac adnoddau ar-lein • pethau llawn hwyl i'w gwneud • rhannu'r neges • ysgogwyr sgwrs • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Adnoddau plant 14-18 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Adnoddau plant 14-18 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau plant 14-18 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau i'r ysgol gyfan & cymuned • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster • sut i wneud ffilm ymgyrchu • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018. www.saferinternetday.org.uk
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Adnoddau plant 11-14 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Adnoddau plant 11-14 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau plant 11-14 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau i'r ysgol gyfan & cymuned • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.
Childnet
Beth wyt ti'n wneud?

Beth wyt ti'n wneud?

Looking at the question 'Beth wyt ti'n wneud?' Pupils fill in the sections using knowledge about what they are doing in Welsh.
filnolan
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint ! The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!
StartEducation
Learning Welsh - Disgrifiadau personol - personal descriptions

Learning Welsh - Disgrifiadau personol - personal descriptions

A perfect resource for older learners who are learning Welsh (Cymraeg). Included in the resource are plenty of activities to reinforce vocabulary learned when describing their personal appearance. The resource allows learners opportunities to consolidate on vocabulary with a key word list, matching activities, translation opportunities and questions to apply their own learning.
la.jonquille
Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 - Adnoddau Uwchradd (Safer Internet Day 2016)

Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016 - Adnoddau Uwchradd (Safer Internet Day 2016)

Mae ein pecyn Adnoddau Uwchradd ar gyfer pobl ifanc 11-18 oed yn cynnwys: gweithgareddau cyflym gweithgareddau ehangach un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript poster llythyr enghreifftiol i’w anfon i’r wasg leol er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2016.
Childnet
Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample is a sample of the full book, Learn Welsh With Jokes. In the sample there are ten jokes in Welsh together with vocabulary support and English translations. There are lots of different ways you can use them in class: As revision to illustrate a grammar point. Matching exercise - can they match the Welsh jokes with the English translations? Reading practice - short reading in Welsh and they are rewarded with a laugh if they understand it. Shouting dictations. Jigsaw text (cut up a joke line by line, can your pupils put it back together?) As a reward for good work/behaviour. The book has proved very popular with lots of teachers (and pupils). Why not give it a try?
JeremyTaylor
Speak, Write and Play In Welsh - The Fun Way To Learn Welsh!

Speak, Write and Play In Welsh - The Fun Way To Learn Welsh!

Are you learning Welsh? Are you looking for a fun way to learn Welsh? I have developed a way to learn different languages based on my experience as an ESL teacher. This pack has 57 different settings for students to talk about in Welsh. The worksheets themselves are in English and the students do need to translate the places and objects they see into Welsh. At the end of the session, the students can play a fun game of word bingo to show they have mastered that day's vocabulary. Try it, it is a lot of fun for everyone! * Please note - these resources provide visual prompts, not specific language instruction. Welsh Bingo pack: This is a simple starter game for students. There are 114 different pictures to choose from. Select a single picture and project the image on the wall or share it with the class as a handout. Let's Talk in Welsh!: This set of cards looks at 57 different settings. The teacher describes something in the top card. The students then use this to model a sentence using the bottom set of pictures. There are lots of things to see and describe in every picture. When the students have completed this task, they can repeat it by working in pairs to discuss each picture. Let's Write in Welsh pack: There are lots of ways of using this teaching pack. It could be used as writing assessment for students learning Welsh. The students could write about a topic in Welsh before and then after a topic, using the second worksheet at the end of the topic.
peterfogarty
Help llaw gydag astudio I Ble'r Aeth Haul y Bore

Help llaw gydag astudio I Ble'r Aeth Haul y Bore

Pecyn o nodiadau ac ymarferion a fydd yn gymorth wrth astudio ‘I Ble'r Aeth Haul y Bore’ gan Eurig Wynne. Nodiadau ac ymarferion sy’n ymdrin â’r plot, y cymeriadau, y math o themâu a’r technegau arddull a geir yn y nofel. Addas ar gyfer Haen Uwch TGAU.
NGfLCymru
Help llaw gydag astudio Y Stafell Ddirgel

Help llaw gydag astudio Y Stafell Ddirgel

Pecyn o nodiadau ac ymarferion a fydd yn gymorth wrth astudio ‘Y Stafell Ddirgel’ gan Marian Eames. Nodiadau ac ymarferion sy’n ymdrin â’r plot, y cymeriadau, y math o themâu a’r technegau arddull a geir yn y nofel. Addas ar gyfer Haen Uwch TGAU.
NGfLCymru
Help llaw gydag astudio Yn y Gwaed

Help llaw gydag astudio Yn y Gwaed

Pecyn o nodiadau ac ymarferion a fydd yn gymorth wrth astudio ‘Yn y Gwaed’ gan Geraint Vaughan Jones. Nodiadau ac ymarferion sy’n ymdrin â’r plot, y cymeriadau, y math o themâu a geir yn y nofelau, a’r technegau arddull y mae’r nofelydd yn ei ddefnyddio yn y nofel. Addas ar gyfer Haen Uwch TGAU.
NGfLCymru
HMD 2012 - Welsh Secondary Assembly

HMD 2012 - Welsh Secondary Assembly

Welsh translation of the Secondary Assembly based on Brian Steidle for Holocaust Memorial Day 2012. Please do let us know how you use these activities by telling us about it here: http://hmd.org.uk/events/add-event and select the box 'invited guests only'.
HolocaustMemorialDayTrust
Welsh Chwedl Llyn y Fan- KS3

Welsh Chwedl Llyn y Fan- KS3

Dyma adnodd cynhwysfawr a deniadol sydd yn cyflwyno Chwedl Llyn y Fan drwy gyfrwng llyfr llafar, gweithgareddau rhyngweithiol, a gweithgareddau papur ychwanegol sydd yn cyfateb â’r 5 rhan neilltuol o fewn y pecyn hwn.
NGfLCymru
Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi (Poeth)

Gwneud y Defnydd Gorau o Gerddi (Poeth)

Materials produced by a Working Group of Secondary Welsh Second Language Coordinators, the National Welsh INSET Program and NGfL Cymru. A new approach to the study of poetry for second language pupils at KS3/4.
NGfLCymru