Writing Mini  Myths

Writing Mini Myths

PowerPoint lesson introduction to writing "Mini Myths." Children will write short mythical stories where the aim is to write within a specified word count. I teach in Wales so my lesson was centred around Welsh myths (Curriculum Cymreig!) but the resources can be easily adapted to myths from any period/culture. This was an observed lesson and it received very positive feedback
ljj290488
Saint David Presentation For Assemblies Or R.E Lessons

Saint David Presentation For Assemblies Or R.E Lessons

This presentation tells the story of the life of Saint David. The presenter attempts to convince the audience that Saint David is the most worthy Saint of the United Kingdom. This can lead to a class discussion or a writing activity. It can be used as a whole school assembly or in R.E lessons.
bbunwise
The Saints Of The U.K Presentation Pack

The Saints Of The U.K Presentation Pack

This bundle includes presentations of the four main Patron Saints of the United Kingdom. They can be used in assemblies or in R.E lessons. They pose discussion questions that can lead to group/class discussions or writing activities.
bbunwise
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
SteCymru14