1. Resources Home
  2. Whole School
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Ffilm a Drama / Film and theatre
Development 3: Write Your Script

Development 3: Write Your Script

This resource will help young people to refine their final film ideas into a script. This includes an overview of script conventions and tips and activities exploring visual storytelling in scriptwriting. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd yma i helpu'r bobl ifanc addasu'r syniadau ffilm terfynnol i mewn i sgript. Mae hyn yn cynnwys trosolwg o strwythr sgriptiau a syniadau a gweithgareddau sy'n archwilio arfau dweud straeon gwelwldol mewn sgriptiau. Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Development 2: Write, Test & Pitch

Development 2: Write, Test & Pitch

This resource will help young people to develop their film ideas further and refine this into a short summary. The summary can be used to describe ideas to crew members or other interested parties through the process of pitching.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma i helpu bobl ifanc ddatblygu eu syniadau ffilm ymhellach a’i gwtogi i grynodeb byr. Gall y crynodeb ei ddefnyddio i ddisgrifio syniadau i aelodau'r criw neu uniogolion sydd â diddordeb drwy'r broses pitsio. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Around the World in 80 Days

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Around the World in 80 Days

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Around the World in 80 Days wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Wall-E

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Wall-E

Mae’r anoddau hwn am y ffilm WALL-E wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Development 1: Develop Your Film Idea

Development 1: Develop Your Film Idea

This resource introduces young people to the development stage of film production. It includes top tips and activities covering themes, premise, character development, genre and different types of story structure to help them develop their film ideas. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno'r camau o ddatblygu o gynhyrchu ffilm i bobl ifanc. Mae'n cynnwys awgrymiadau a gweithgareddau sy'n cwmpasu themâu, syniadau, datblygu cymeriadau, genre a gwahanol fathau o strwythur stori i'w helpu datblygu eu syniadau ffilm. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Iron Giant

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Iron Giant wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Hairspray

Adnodd Fframwaith Llythrennedd Cenedlaethol: Hairspray

Mae’r anoddau hwn am y ffilm Hairspray wedi’i deilwra I gyd-fynd a’r Fframwaith Cenedlaethol Llythrennedd ac yn anelu at helpu athrawon cynradd I ddatblygu sgiliau llythrennedd a chyfathrebu ar draws y cwricwlwm. Datblygwyd yr adnoddau mewn cyd-weithrediad ac ymarferydd llythrennedd profiadol gyda’r nod o arfogi athrawon a’r sgiliau I ddefnyddio ffilm I godi safonau llythrennedd.
IntoFilm
Pre-Production 1: Assign Production Roles

Pre-Production 1: Assign Production Roles

This resource provides a brief overview of the key production roles and responsibilities required for the crew of a youth made short film.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma yn rhoi trosolwg cyflym o rolau cynhyrchu a’u cyfrifoldebau wrth wneud ffilm fer. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 2: Scout for Locations

Pre-Production 2: Scout for Locations

This resource provides young people with a range of practical tips on selecting film locations to establish the settings of their story. This includes a consideration of health and safety to ensure locations are suitable. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cynnig nifer o syniadau gwahanol ar sut i fynd ati i ddewis lleoliadau i sefydlu’r stori. Mae hyn yn cynnwys ystyriaethau iechyd a diogelwch er mwyn fod y lleoliadau’n addas. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 3: Create a Storyboard and a Shot List

Pre-Production 3: Create a Storyboard and a Shot List

This resource will help young people to develop their script into a storyboard. It covers different storyboard structures and the elements of the film that need to be recorded on the storyboard to help with planning, the shoot and later, the edit. There is also a template for young people to use for their own storyboard. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma i helpu bobl ifanc i ddatblygu eu sgript i mewn i fwrddstori. Mae’n edrych ar wahanol fathau o strwythurau bwrddstori a’r elfennau sydd angen eu cofnodi sy’n gymorth wrth gynllunio, saethu a'r golygu yn hwyrach. Mae hefyd templed o fwrddstori ar gael i’r bobl ifanc. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 4: Source costumes, Make-up & Props

Pre-Production 4: Source costumes, Make-up & Props

This resources provides young people with a range of practical tips on designing and sourcing costumes, finding and creating props and creating effects with make-up.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cynnig awgrymiadau i bobl ifanc ar sut i greu a chasglu gwisgoedd at eu gilydd, darganfod a chreu props a chreu effeithiau gyda cholur. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 1: Light a film set

Production 1: Light a film set

This resource introduces young people to the production stage of film production. It provides an overview of how to set up your lighting in accordance with professional practice as well as tips on creating home made lighting solutions and making the most of natural light sources. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cyflwyno bobl ifanc i’r elfen gynhyrchu o greu ffilm. Mae’n darparu trosolwg o sut i osod goleuo yn unol ag arferion proffesiynol yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i ddatrus problemau goleuo a defnyddio’r mwyaf o olau naturiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm