Clychau’r Cantre’r Gwaelod - WELSH DRAMA
Prif nod yr uned yma yw ymarfer a datblygu sgiliau perfformio megis cymeriadu, llefaru, corff a symudiadau, cydweithio, meim, datblygu hyder ac arbrofi i gyfarwyddo gwaith ei hunain. Defnyddir chwedl enwog Gymraeg fel sbardun i’r gwaith, a bydd y disgyblion yn dysgu am y chwedl drwy gofnodi yn ysgrifenedig a chymryd rhan yn y gweithgareddau ymarferol. Byddant yn cael y cyfle i gyfrannu a thrafod syniadau mewn grwp ac fel dosbarth, ymarfer a datblygu’r sgiliau a feistrolwyd ganddynt hyd yn hyn ym mlwyddyn saith.

Free

Save for later
 • canllawiau-addysgu-cantrer-gwaeold.doc
 • cantrer-gwaelod-bwletinnewyddion.ppt
 • cantrer-gwaelod-bwrddstori.ppt
 • cantrer-gwaelod-creucymeriad.ppt
 • cantrer-gwaelod-cwisadolygu.ppt
 • CARDIAU-MEIM-CANTRER-GWAELOD.doc
 • clychaur-cantrer-gwaelod-ychwedl.ppt
 • clychaur-cantrer-gwaelod-ygerdd.ppt
 • cwis-adolygu-atebion.doc
 • PECYN-DYSGWR-CANTRER-GWAELOD.doc
 • TAFLEN-HUNAN-AS-SEREN-CA3.doc

About this resource

Info

Created: Aug 31, 2010

Updated: Mar 14, 2013

Worksheet

doc, 119 KB

canllawiau-addysgu-cantrer-gwaeold

Presentation

ppt, 246 KB

cantrer-gwaelod-bwletinnewyddion

Presentation

ppt, 181 KB

cantrer-gwaelod-bwrddstori

Report a problem

Tes Classic Free License

How can I re-use this?