Teithio
Llyfr llafar syml yw hwn. Dengys pob tudalen lun cerbyd y gellir teithio ynddo, ynghyd â brawddeg syml yn cychwyn gyda ‘Rydw i’n mynd ar y/yn y ...’ . Gellir clywed y testun trwy glicio ar y botwm Gwrando. Gall disgyblion hefyd recordio’u hunain yn darllen y brawddegau trwy gyfrwng y botwm Recordio.

Free

Save for later