Free

Save for later
The really useful interview guide - Welsh
Mae cyfweliad yn rhoi’r cyfle i ti wahaniaethudy hun o weddill yr ymgeiswyr, a pharatoi yn dda o flaen llaw yw’r ffordd gorau o sicrhau mantais dros eraill. Cofia, pwrpas cyfweliad yw nid i dy dwyllo ond i roi cyfle i ti werthu dy hun i’r cyfwelydd. Mae’r cyfwelydd ar dy ochr di ac am gynnig cyfle i ti amlygu dy sgiliau a chryfderau. Ceisia ddychymyg beth fyddai’n creu argraff arnat am berson ieuanc mewn cyfweliad; beth fase’n gwneud i ti ei gyflogi. I ddilyn mae ’na rhai awgrymiadau allweddol am gyfweliadau. Am fwy o ffyrdd i dy helpu paratoi am ydiwrnod mawr, ymwela â

Free

Save for later
  • BTInterviewGuideWelsh.pdf

About this resource

Info

Created: Nov 29, 2010

Activity

pdf, 863 KB

BTInterviewGuideWelsh

Report a problem

Tes Classic Free Licence

How can I re-use this?