Hero image

Misslewiscymraeg's Shop

F'enw i yw Nicola Lewis ac dw i'n bennaeth y Gymraeg mewn ysgol ym Mhenybont. Hoffwn i rannu'r casgliad o adnoddau sy gyda fi i ddysgu plant ail iaith yn Gymraeg o CA3 i CA5.

F'enw i yw Nicola Lewis ac dw i'n bennaeth y Gymraeg mewn ysgol ym Mhenybont. Hoffwn i rannu'r casgliad o adnoddau sy gyda fi i ddysgu plant ail iaith yn Gymraeg o CA3 i CA5.
EBI (Even Better If) placemat
MisslewiscymraegMisslewiscymraeg

EBI (Even Better If) placemat

(0)
Dw i’n tueddu i lungopio rhain a’u lamineiddio i gadw yn y dosbarth yn ystod ‘DIRT’ (dedicated improvement and reflection time’. Mae’n rhoi cyfle i ddisgyblion edrych trwy’r adborth a roddwyd iddyn nhw gan gyfoedion neu athrawon ac yna gwella eu gwaith wrth ddefnyddio’r adrannau gwahanol. Mae’n adnodd arbennig o dda i ychwanegu at ddosbarthiadau ar lein hefyd.
Matiau iaith - topigau
MisslewiscymraegMisslewiscymraeg

Matiau iaith - topigau

(0)
Matiau iaith ar amrywiaeth o dopigau. Mae pob mat yn cynnwys - amser y ferf a geirfa sy’n gysylltiedig. Berfau addas i’r topig, idiomau ac hefyd paragraff enghriefftiol gyda lluniau i drafod hefyd.
Taflen Weithgareddau - Llafar (Ysgol)
MisslewiscymraegMisslewiscymraeg

Taflen Weithgareddau - Llafar (Ysgol)

(0)
This resource is a carousel of tasks to improve learners ability and confidence in speaking based around the topic of ‘school’. A great resource if you need to leave cover work, to inject some fun and improve collaborative learning as it gives learners the opportunity to learn from each other.