Hero image

19Uploads

500Views

218Downloads

Technoleg a Chyfryngau Cymdeithasol TGAU
elmalaguenoleeelmalaguenolee

Technoleg a Chyfryngau Cymdeithasol TGAU

(0)
Uned o waith ( gallwch ychwanegu llawer mwy iddo) ar thema Technoleg a Chyfryngau Cymdeithasol. Wedi defnyddio llyfr CBAC Sbaeneg TGAU am llawer o bethau yn ogystal â’r llyfr adolygu. Rwy wedi defnyddio Pixabay ar gyfer y lluniau plus Bit emojis - newidiwch y rhain os nad ydych am gael myfi yn eich unedau. Gobeithio mae yn gallu helpu rhywun.
TGAU Sbaebneg Uned Iechyd a Ffitrwydd
elmalaguenoleeelmalaguenolee

TGAU Sbaebneg Uned Iechyd a Ffitrwydd

(0)
Rwy wedi creu uned o waith ar Iechyd a Ffitrwydd gan ddilyn llyfr CBAC TGAU SBAENEG yn ogystal â’r Llyfr TGAU VIVA UWCH. Rwy hefyd wedi cynnwys yr Ugain Allwedd o’r athrawes anhygoel Elena Diaz. Mae lluniau yn dod o Pixabay. Rwy wedi cynnwys ambell i beth fy mod i wedi dod ar eu traws hefyd a wnaethpwyd gan bobl eraill. Diolch i’r rhain er nad ydw i yn sicr gan bwy mae’r adnoddau. Rwy wedi dod â phopeth sydd ar gael at ei gilydd mewn un man. Gobeithio y bydd yn gallu eich helpu chi.