docx, 278.85 KB
docx, 278.85 KB
docx, 278.85 KB
docx, 278.85 KB
jpg, 2.1 MB
jpg, 2.1 MB
jpg, 2.08 MB
jpg, 2.08 MB
jpg, 1.57 MB
jpg, 1.57 MB

Reiger Jessy wacht op vis - een verhaal voor kinderen om te lezen, of voor ouders om voor te lezen, geschreven door Fons Heijnsbroek, met illustraties van Wendy Tjalma. Ook om voor te lezen door ouders!

Reiger Jessy komt op een zondagmiddag Hoesmann tegen in het park. Jessy is op zoek naar vis en Hoesman die niet goed kan lopen scheurt met zijn scoot-mobiel door alle bochten van het park. Wat moeten die twee figuren met elkaar?

verhaal geschreven door Fons Heijnsbroek; illustraties van Wendy Tjalma

Creative Commons "Attribution"

Reviews

Something went wrong, please try again later.

This resource hasn't been reviewed yet

To ensure quality for our reviews, only customers who have downloaded this resource can review it

Report this resourceto let us know if it violates our terms and conditions.
Our customer service team will review your report and will be in touch.

£0.00