Primary Welsh resources: social issues

Keeping your class engaged with fun and unique teaching resources is vital in helping them reach their potential. With Tes Resources you’ll never be short of teaching ideas. We have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from kindergarten through to high school.

Breathe new life into your lesson plans with our primary and secondary school classroom resources. Whether you’re looking for fun maths worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From preschool to primary you’ll find phonics worksheets and classroom games. From Year 11 through to senior secondary we have everything from Japanese lessons to algebra activities, as well as revision guides for tests and exams.

Popular subjects

More
  1. Resources Home
  2. Primary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Basics
  6. Social issues
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys: • cyflwyniad i rieni • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad • dulliau dechrau sgwrs i rieni • llythyr i’w anfon adref i rieni • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol • taflen wybodaeth i rieni fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

By Childnet

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau Uwchradd i blant 11-14 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.

By Childnet

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant 7-11 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant 7-11 oed

Adnoddau Cynradd Mae ein Pecyn Adnoddau Cynradd i blant 7-11 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster • sgript drama er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.

By Childnet

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant-5-7-oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Cynradd - plant-5-7-oed

Adnoddau Cynradd Mae ein Pecyn Adnoddau Cynradd i blant 5-7 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster • cwis er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.

By Childnet

Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace Aim: To encourage children to think about the impact of war and to consider ways of remembering for peace. Cofio dros Heddwch Nod: Annog plant i feddwl am effeithiau rhyfel ac ystyried ffyrdd o gofio er mwyn hyrwyddo heddwch. This assembly has been created ahead of the Peace Education Network's updated edition of the "Teach Peace" pack. It explores the question of what we remember about war and why, looking at the significance of the different colour of poppies.

By EllisQPSW