Secondary Welsh resources: songs and games

Keeping your class engaged with fun and unique teaching resources is vital in helping them reach their potential. With Tes Resources you’ll never be short of teaching ideas. We have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from kindergarten through to high school.

Breathe new life into your lesson plans with our primary and secondary school classroom resources. Whether you’re looking for fun maths worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From preschool to primary you’ll find phonics worksheets and classroom games. From Year 11 through to senior secondary we have everything from Japanese lessons to algebra activities, as well as revision guides for tests and exams.

  1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Texts
  6. Songs and games
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!

By SteCymru14