Early years Welsh resources: social issues

Keeping your class engaged with new and interesting classroom resources is vital in helping them reach their potential. With Tes Resources you’ll never be short of teaching ideas. We have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from early years through to A level.

Breathe new life into your lesson plans with our primary and secondary classroom resources. Whether you’re looking for fun maths worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From early years to primary, you’ll find phonics worksheets and numeracy games and all you need to revise for Sats. From secondary to post-16, we have everything from French lessons to algebra activities, as well as GCSE revision guides and more.

Popular subjects

More
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys: • cyflwyniad i rieni • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad • dulliau dechrau sgwrs i rieni • llythyr i’w anfon adref i rieni • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol • taflen wybodaeth i rieni fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

By Childnet