Hero image

63Uploads

5k+Views

407Downloads

Y Tywysoges Gwenllian - Stori
cwtchdysgucwtchdysgu

Y Tywysoges Gwenllian - Stori

(0)
Y Tywysoges Gwenllian - Hanes y Tywysoges Gwenllian a’i brwydr yn erbyn y fyddin Normanaidd yn ne orllewin Cymru yn ystod y deuddegfed ganrif. Mae’n cynnwys y stori a chwestiynau yn seiliedig ar y darn. Perffaith ar gyfer dathlu Diwrnod y Tywysoges Gwenllian ar Fehefin 12fed. Yn addas ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.
Erthygl Dewi Sant
cwtchdysgucwtchdysgu

Erthygl Dewi Sant

(0)
Erthygl papur newydd ar wyrth fwyaf enwog Dewi Sant i Gyfnod Allweddol 2. Taflen i gyflwyno un o wyrthiau Dewi Sant ac i ymestyn gwybodaeth y disgyblion am rhai o’i wyrthiau arall. Disgyblion i ymchwilio i’w gwyrthiau arall a chreu erthygl eu hun.
Llywelyn Ein Llyw Olaf
cwtchdysgucwtchdysgu

Llywelyn Ein Llyw Olaf

(0)
Taflen gwybodaeth a gwaith map ar hanes Llywelyn Ein Llyw Olaf. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6. Perffaith ar gyfer Dydd Llywelyn Ein Llyw Olaf ar Ragfyr 11eg
Pecyn matiau geiriau
cwtchdysgucwtchdysgu

Pecyn matiau geiriau

(0)
Pecyn matiau geiriau - Ansoddeiriau, Berfau, Adferfau ac Enwau. Pecyn sy’n helpu plant i ehangu a chyfoethogi eu gwaith ysgrifennedig. Yn addas ar gyfer CA2.
Princess Gwenllian - Story and worksheet
cwtchdysgucwtchdysgu

Princess Gwenllian - Story and worksheet

(0)
Princess Gwenllian - The story of Princess Gwenllian and her battle against the Norman army in south west Wales during the twelfth century. It includes the story and a series of questions based on the history.Ideal for celebrating Princess Gwenllian Day on June 12th. Suitable for Years 5 and 6.
Santes Dwynwen - Llythrennedd ( Cymraeg)
cwtchdysgucwtchdysgu

Santes Dwynwen - Llythrennedd ( Cymraeg)

(0)
Dyma gasgliad o daflenni gwaith ar Santes Dwynwen, sydd yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae’r adnodd yn un sydd yn seiliedgig ar lythrennedd ac yn cynnwys agweddau darllen, darllen a deall a gwaith poster. Perffaith ar gyfer dathliadau Diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain
Mat Geiriau Santes Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Mat Geiriau Santes Dwynwen

(0)
Mat geiriau lliwgar sy’n helpu plant i ysgrifennu am Santes Dwynwen. Geirfa yn cynnwys holl brif gymeriadau’r stori yn ogystal a phrif eirfa arall y stori. Yn addas at blant 5-11.
Darllen a Deall - Adar
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Adar

(0)
Darllen a Deall ar adar nad ydynt yn gallu hedfan yn seiliedig ar brofion llythrenned cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.
Adeiladau enwog
cwtchdysgucwtchdysgu

Adeiladau enwog

(0)
Gwaith darllen a deall ar rai o adeiladau enwocaf y byd. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6.
Comprehension - All things Welsh!
cwtchdysgucwtchdysgu

Comprehension - All things Welsh!

(0)
Comprehension work based on traditional Welsh symbols - St.David, Love Spoons, St.Dwynwen and Leeks! Pupils read about these different iconic Welsh symbols before answering a variety of questions. Suitable for upper KS2.
Darllen a Deall - Pry Cop
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Pry Cop

(0)
Darllen a Deall ar bry cop yn seiliedig ar brofion llythrennedd cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer blant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.