Hero image

130Uploads

12k+Views

1k+Downloads

Logo Quiz!
cwtchdysgucwtchdysgu

Logo Quiz!

(0)
A powerpoint that contains two slides with 20 differnet logos on each slide. A fun activity to do with children KS2 and above. Answers included.
Princess Gwenllian - Story and worksheet
cwtchdysgucwtchdysgu

Princess Gwenllian - Story and worksheet

(0)
Princess Gwenllian - The story of Princess Gwenllian and her battle against the Norman army in south west Wales during the twelfth century. It includes the story and a series of questions based on the history.Ideal for celebrating Princess Gwenllian Day on June 12th. Suitable for Years 5 and 6.
Six Nations Rugby
cwtchdysgucwtchdysgu

Six Nations Rugby

(0)
Worksheet that looks at the different countries taking part in the Six Nations rugby tournament. Key Stage 2 pupils can compare the six nations to see how they differ e.g. population, capital cities, famous people,languages. Pupils can also do their own research into these countries.
Castles word search
cwtchdysgucwtchdysgu

Castles word search

(0)
A fun wordsearch for children in KS2 all about Castles. Words include portcullis, fortress, knight, rampart and tower. Includes answers. Suitable for children 7+.
Pecyn matiau geiriau
cwtchdysgucwtchdysgu

Pecyn matiau geiriau

(0)
Pecyn matiau geiriau - Ansoddeiriau, Berfau, Adferfau ac Enwau. Pecyn sy’n helpu plant i ehangu a chyfoethogi eu gwaith ysgrifennedig. Yn addas ar gyfer CA2.
Y Tywysoges Gwenllian - Stori
cwtchdysgucwtchdysgu

Y Tywysoges Gwenllian - Stori

(0)
Y Tywysoges Gwenllian - Hanes y Tywysoges Gwenllian a’i brwydr yn erbyn y fyddin Normanaidd yn ne orllewin Cymru yn ystod y deuddegfed ganrif. Mae’n cynnwys y stori a chwestiynau yn seiliedig ar y darn. Perffaith ar gyfer dathlu Diwrnod y Tywysoges Gwenllian ar Fehefin 12fed. Yn addas ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.
Llywelyn Ein Llyw Olaf
cwtchdysgucwtchdysgu

Llywelyn Ein Llyw Olaf

(0)
Casgliad o daflenni gwaith yn seiliedig ar Llywelyn Ein Llyw Olaf. Casgliad yn cynnwys taflen gwybodaeth, taflen gwaith ar goeden deuluol tywysogion Gwynedd a thaflen gwaith ar gestyll sydd wedi eu henwi yn y daflen gwaith. Yn addas ar gyfer CA2. Perffaith ar gyfer Dydd Llywelyn Ein Llyw Olaf ar Ragfyr 11eg
Meddygon Myddfai
cwtchdysgucwtchdysgu

Meddygon Myddfai

(0)
Pwerbwynt am hanes Chwedl Llyn y Fan Fach a Meddygon Myddfai. Wedi ei gyfieithu o lyfryn ‘Myth and Mystery’ gan Brecon Beacons National Park. Taflen gwaith ychwanegol gyda chwestiynau yn seiliedig ar y Pwerbwynt. Yn addas ar gyfer plant 7+
Erthygl Dewi Sant
cwtchdysgucwtchdysgu

Erthygl Dewi Sant

(0)
Erthygl papur newydd ar wyrth fwyaf enwog Dewi Sant i Gyfnod Allweddol 2. Taflen i gyflwyno un o wyrthiau Dewi Sant ac i ymestyn gwybodaeth y disgyblion am rhai o’i wyrthiau arall. Disgyblion i ymchwilio i’w gwyrthiau arall a chreu erthygl eu hun.
Siapiau'r Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Siapiau'r Nadolig

(0)
Cyfres o daflenni gwaith ar siapiau syml ar thema’r Nadolig i blant y Cyfnod Sylfaen. Pum daflen i gyd sy’n gofyn i’r plant rhifo neu liwio siapiau mewn llun Nadolig.
Comprehension - All things Welsh!
cwtchdysgucwtchdysgu

Comprehension - All things Welsh!

(0)
Comprehension work based on traditional Welsh symbols - St.David, Love Spoons, St.Dwynwen and Leeks! Pupils read about these different iconic Welsh symbols before answering a variety of questions. Suitable for upper KS2.