Hero image

63Uploads

5k+Views

392Downloads

Princess Gwenllian - Story and worksheet
cwtchdysgucwtchdysgu

Princess Gwenllian - Story and worksheet

(0)
Princess Gwenllian - The story of Princess Gwenllian and her battle against the Norman army in south west Wales during the twelfth century. It includes the story and a series of questions based on the history.Ideal for celebrating Princess Gwenllian Day on June 12th. Suitable for Years 5 and 6.
Adeiladau enwog
cwtchdysgucwtchdysgu

Adeiladau enwog

(0)
Gwaith darllen a deall ar rai o adeiladau enwocaf y byd. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6.
Six Nations Rugby
cwtchdysgucwtchdysgu

Six Nations Rugby

(0)
Worksheet that looks at the different countries taking part in the Six Nations rugby tournament. Key Stage 2 pupils can compare the six nations to see how they differ e.g. population, capital cities, famous people,languages. Pupils can also do their own research into these countries.
Erthygl Dewi Sant
cwtchdysgucwtchdysgu

Erthygl Dewi Sant

(0)
Erthygl papur newydd ar wyrth fwyaf enwog Dewi Sant i Gyfnod Allweddol 2. Taflen i gyflwyno un o wyrthiau Dewi Sant ac i ymestyn gwybodaeth y disgyblion am rhai o’i wyrthiau arall. Disgyblion i ymchwilio i’w gwyrthiau arall a chreu erthygl eu hun.
Pecyn matiau geiriau
cwtchdysgucwtchdysgu

Pecyn matiau geiriau

(0)
Pecyn matiau geiriau - Ansoddeiriau, Berfau, Adferfau ac Enwau. Pecyn sy’n helpu plant i ehangu a chyfoethogi eu gwaith ysgrifennedig. Yn addas ar gyfer CA2.
Llywelyn Ein Llyw Olaf
cwtchdysgucwtchdysgu

Llywelyn Ein Llyw Olaf

(0)
Taflen gwybodaeth a gwaith map ar hanes Llywelyn Ein Llyw Olaf. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6. Perffaith ar gyfer Dydd Llywelyn Ein Llyw Olaf ar Ragfyr 11eg
Santes Dwynwen - Llythrennedd ( Cymraeg)
cwtchdysgucwtchdysgu

Santes Dwynwen - Llythrennedd ( Cymraeg)

(0)
Dyma gasgliad o daflenni gwaith ar Santes Dwynwen, sydd yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2. Mae’r adnodd yn un sydd yn seiliedgig ar lythrennedd ac yn cynnwys agweddau darllen, darllen a deall a gwaith poster. Perffaith ar gyfer dathliadau Diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain
Y Tywysoges Gwenllian - Stori
cwtchdysgucwtchdysgu

Y Tywysoges Gwenllian - Stori

(0)
Y Tywysoges Gwenllian - Hanes y Tywysoges Gwenllian a’i brwydr yn erbyn y fyddin Normanaidd yn ne orllewin Cymru yn ystod y deuddegfed ganrif. Mae’n cynnwys y stori a chwestiynau yn seiliedig ar y darn. Perffaith ar gyfer dathlu Diwrnod y Tywysoges Gwenllian ar Fehefin 12fed. Yn addas ar gyfer blynyddoedd 5 a 6.
Mat Geiriau Santes Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Mat Geiriau Santes Dwynwen

(0)
Mat geiriau lliwgar sy’n helpu plant i ysgrifennu am Santes Dwynwen. Geirfa yn cynnwys holl brif gymeriadau’r stori yn ogystal a phrif eirfa arall y stori. Yn addas at blant 5-11.
Darllen a Deall - Pry Cop
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Pry Cop

(0)
Darllen a Deall ar bry cop yn seiliedig ar brofion llythrennedd cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer blant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.
Darllen a Deall - Adar
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Adar

(0)
Darllen a Deall ar adar nad ydynt yn gallu hedfan yn seiliedig ar brofion llythrenned cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.