Hero image

63Uploads

5k+Views

413Downloads

ASK US - RANDOM QUESTION GENERATOR PROTOTYPE
cwtchdysgucwtchdysgu

ASK US - RANDOM QUESTION GENERATOR PROTOTYPE

(0)
Here is the access resource for the questioning app prototype that we have been working on. You can choose which language and then the type of Question strand at the top. You can either click on a question or allow the system to randomly select the question from the type of questions (Understanding, Remembering, Applying, Evaluating, Analysing & Creating).
Mat geiriau - Y Tymhorau
cwtchdysgucwtchdysgu

Mat geiriau - Y Tymhorau

(0)
Matiau geiriau ( posteri) Y Tymhorau - matiau geiriau lliwgar sy’n cynnwys y prif eirfa sydd angen wrth ysgrifennu am y pedwar tymor. Yn addas ar gyfer CA1 a CA2.
Chwilair - Y Tymhorau
cwtchdysgucwtchdysgu

Chwilair - Y Tymhorau

(0)
Chwileiriau gwahaniaethol sy’n ymwneud a’r tymhorau - Yr Hydref, Y Gwanwyn, Y Gaeaf a’r Haf. Yn addas ar gyfer Cyfnod Allweddol 2.
St David article
cwtchdysgucwtchdysgu

St David article

(0)
Newspaper article on one of St Davids most famous miracles for Key Stage 2. Pupils will learn about this miracle and some of his others. Pupils will research into his other miracles and write their own newspaper report.
Siapiau'r Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Siapiau'r Nadolig

(0)
Cyfres o daflenni gwaith ar siapiau syml ar thema’r Nadolig i blant y Cyfnod Sylfaen. Pum daflen i gyd sy’n gofyn i’r plant rhifo neu liwio siapiau mewn llun Nadolig.
Christmas Shapes
cwtchdysgucwtchdysgu

Christmas Shapes

(0)
A collection of worksheets on simple shapes based on the theme of Christmas, suitable for Early Years. Five worksheets altogether asking the child to count or colour the shapes in a Christmas picture.
Torri a gludo - Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Torri a gludo - Nadolig

(0)
Gwaith torri a gludo i’r** Cyfnod Sylfaen** ar thema’r Nadolig. Rhaid i’r plant trefnu’r rhifau o 1-10 trwy dorri’r lluniau allan yn gyntaf cyn eu gludo yn y drefn gywir.
Seasons -  Wordsearch
cwtchdysgucwtchdysgu

Seasons - Wordsearch

(0)
A collection of differentiated wordsearches based on the four seasons - Autumn, Winter, Spring and Summer. Suitable for Key Stage 2.