Hero image

63Uploads

5k+Views

413Downloads

Wales and American Presidents
cwtchdysgucwtchdysgu

Wales and American Presidents

(0)
Fact sheet and comprehension task to show the connection between Wales and some of the early Presidents of America. Suitable for upper KS2 (9-11yr olds).
Mat Geiriau Santes Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Mat Geiriau Santes Dwynwen

(0)
Mat geiriau lliwgar sy’n helpu plant i ysgrifennu am Santes Dwynwen. Geirfa yn cynnwys holl brif gymeriadau’r stori yn ogystal a phrif eirfa arall y stori. Yn addas at blant 5-11.
Saint Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Saint Dwynwen

(0)
Resource on the theme of Saint Dwynwen’s Day suitable for children in Year 2-3.Perfect for Saint Dwynwen’s Day celebrations on January 25th Resource includes the story and two work sheets.
Santes Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Santes Dwynwen

(0)
Adnodd ar gyfer thema Diwrnod Santes Dwynwen sy’n addas ar gyfer plant Blwyddyn 2-3. Mae’r pecyn yn cynnwys y stori a ddwy daflen gwaith. Perffaith ar gyfer dathliadau Diwrnod Santes Dwynwen ar Ionawr 25ain!
Torri a gludo - Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Torri a gludo - Nadolig

(0)
Gwaith torri a gludo i’r** Cyfnod Sylfaen** ar thema’r Nadolig. Rhaid i’r plant trefnu’r rhifau o 1-10 trwy dorri’r lluniau allan yn gyntaf cyn eu gludo yn y drefn gywir.
Christmas Shapes
cwtchdysgucwtchdysgu

Christmas Shapes

(0)
A collection of worksheets on simple shapes based on the theme of Christmas, suitable for Early Years. Five worksheets altogether asking the child to count or colour the shapes in a Christmas picture.
Siapiau'r Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Siapiau'r Nadolig

(0)
Cyfres o daflenni gwaith ar siapiau syml ar thema’r Nadolig i blant y Cyfnod Sylfaen. Pum daflen i gyd sy’n gofyn i’r plant rhifo neu liwio siapiau mewn llun Nadolig.
Llywelyn The Last  / Ein Llyw Olaf
cwtchdysgucwtchdysgu

Llywelyn The Last / Ein Llyw Olaf

(0)
Information sheet and map work on Llywelyn The Last or Llywelyn Ein Llyw Olaf as he’s known in Welsh. Perfect for Llywelyn Ein Llyw Olaf Day on December 11th Suitable for Year 5 and 6.
Llywelyn Ein Llyw Olaf
cwtchdysgucwtchdysgu

Llywelyn Ein Llyw Olaf

(0)
Taflen gwybodaeth a gwaith map ar hanes Llywelyn Ein Llyw Olaf. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6. Perffaith ar gyfer Dydd Llywelyn Ein Llyw Olaf ar Ragfyr 11eg
Pecyn matiau geiriau
cwtchdysgucwtchdysgu

Pecyn matiau geiriau

(0)
Pecyn matiau geiriau - Ansoddeiriau, Berfau, Adferfau ac Enwau. Pecyn sy’n helpu plant i ehangu a chyfoethogi eu gwaith ysgrifennedig. Yn addas ar gyfer CA2.