Hero image

63Uploads

5k+Views

411Downloads

Erthygl Dewi Sant
cwtchdysgucwtchdysgu

Erthygl Dewi Sant

(0)
Erthygl papur newydd ar wyrth fwyaf enwog Dewi Sant i Gyfnod Allweddol 2. Taflen i gyflwyno un o wyrthiau Dewi Sant ac i ymestyn gwybodaeth y disgyblion am rhai o’i wyrthiau arall. Disgyblion i ymchwilio i’w gwyrthiau arall a chreu erthygl eu hun.
Darllen a Deall - Pry Cop
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Pry Cop

(0)
Darllen a Deall ar bry cop yn seiliedig ar brofion llythrennedd cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer blant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.
Darllen a Deall - Adar
cwtchdysgucwtchdysgu

Darllen a Deall - Adar

(0)
Darllen a Deall ar adar nad ydynt yn gallu hedfan yn seiliedig ar brofion llythrenned cenedlaethol Cymru. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 3 a 4 Cyfnod Allweddol 2.
Adeiladau enwog
cwtchdysgucwtchdysgu

Adeiladau enwog

(0)
Gwaith darllen a deall ar rai o adeiladau enwocaf y byd. Yn addas ar gyfer plant Blwyddyn 5 a 6.
Synhwyrau - Y Gwanwyn
cwtchdysgucwtchdysgu

Synhwyrau - Y Gwanwyn

(0)
Taflenni gwaith wedi eu gwahaniaethu ar sut mae’r Gwanwyn yn effeithio’n synhwyrau. Yn addas i blant y Cyfnod Sylfaen.
GOFYN Ni - CYNHWYRCHWR CWESTIYNAU TACSONOMEG BLŴM
cwtchdysgucwtchdysgu

GOFYN Ni - CYNHWYRCHWR CWESTIYNAU TACSONOMEG BLŴM

(0)
Dyma’r mynediad ar gyfer yr adnodd sef prototeip app cwestiynu yr ydym wedi bod yn datblygu. Gallwch ddewis pa iaith ac yna y fath o gwestiynau Bloom. Gallwch naill ai glicio ar y cwestiwn neu ganiatáu i’r system ddewis y cwestiwn ar hap o’r math o gwestiynau Bloom (Deall, Cofio, Cymhwyso, Gwerthuso, Dadansoddi a Chreu).
ASK US - RANDOM QUESTION GENERATOR PROTOTYPE
cwtchdysgucwtchdysgu

ASK US - RANDOM QUESTION GENERATOR PROTOTYPE

(0)
Here is the access resource for the questioning app prototype that we have been working on. You can choose which language and then the type of Question strand at the top. You can either click on a question or allow the system to randomly select the question from the type of questions (Understanding, Remembering, Applying, Evaluating, Analysing & Creating).
St David article
cwtchdysgucwtchdysgu

St David article

(0)
Newspaper article on one of St Davids most famous miracles for Key Stage 2. Pupils will learn about this miracle and some of his others. Pupils will research into his other miracles and write their own newspaper report.