Hero image

63Uploads

5k+Views

411Downloads

Mat Geiriau Santes Dwynwen
cwtchdysgucwtchdysgu

Mat Geiriau Santes Dwynwen

(0)
Mat geiriau lliwgar sy’n helpu plant i ysgrifennu am Santes Dwynwen. Geirfa yn cynnwys holl brif gymeriadau’r stori yn ogystal a phrif eirfa arall y stori. Yn addas at blant 5-11.
Torri a gludo - Nadolig
cwtchdysgucwtchdysgu

Torri a gludo - Nadolig

(0)
Gwaith torri a gludo i’r** Cyfnod Sylfaen** ar thema’r Nadolig. Rhaid i’r plant trefnu’r rhifau o 1-10 trwy dorri’r lluniau allan yn gyntaf cyn eu gludo yn y drefn gywir.