Primary Welsh resources: mynegi barn / opinion

Keeping your class engaged with fun and unique teaching resources is vital in helping them reach their potential. With Tes Resources you’ll never be short of teaching ideas. We have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from kindergarten through to high school.

Breathe new life into your lesson plans with our primary and secondary school classroom resources. Whether you’re looking for fun maths worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From preschool to primary you’ll find phonics worksheets and classroom games. From Year 11 through to senior secondary we have everything from Japanese lessons to algebra activities, as well as revision guides for tests and exams.

Popular subjects

More
  1. Resources Home
  2. Primary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Ysgrifennu / Writing
  6. Mynegi Barn / Opinion
Adnodd Dysgu Llythrennedd a Rhifedd Sustrans

Adnodd Dysgu Llythrennedd a Rhifedd Sustrans

Pecynnau adnoddau ar gyfer yr ystafell ddosbarth er mwyn cyflawni canlyniadau’r Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd yng Nghyfnod Allweddol 3 trwy bwnc teithio egnïol. Gellir cyflwyno ein pecyn am ddim o wersi a deunyddiau ar gyfer yr ystafell ddosbarth fel Cynllun Gwaith ar gyfer myfyrwyr Blwyddyn 8. Er mwyn ysgogi trafodaeth darperir amrywiaeth o destunau yn cynnwys setiau data mathemategol, ffilmiau, delweddau ac erthyglau ysgrifenedig. Mae’r holl adnoddau wedi eu cynnwys a gellir addasu’r dalenni gwaith at ddiben gwahaniaethu. Mae’r Rhaglen Gefnogaeth Genedlaethol yn cefnogi adnoddau addysgol Sustrans ar gyfer y Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd. www.sustrans.org.uk/cymru/cwricwlwm

By Sustrans

Sustrans Literacy and Numeracy Resources

Sustrans Literacy and Numeracy Resources

Resources form part of a classroom resource pack to meet Literacy and Numeracy Framework outcomes at Key Stage 3 through the topic of active travel. Sustrans' free pack of classroom materials can be delivered as a scheme of work or standalone lessons for Year 8 students. Provided are mathematical data sets, films, images and written articles to engage students. This resource is approved by the National Support Programme for Literacy and Numeracy in Wales. Find the complete resource at www.sustrans.org.uk/wales/curriculum

By Sustrans