Γεωμετρικά σχήματα Αφίσες

Το πακέτο περιλαμβάνει 8 αφίσες για τα επίπεδα γεωμετρικά σχήματα με εικόνες αντικειμένων της καθημερινότητάς μας και 6 αφίσες με στερεά γεωμετρικά σχήματα με εικόνες αντικειμένων της καθημερινότητάς μας.

$2.26
Save for later
  • geometrika_sximata.zip

About this resource

Info

Created: Jan 13, 2021

zip, 2 MB

geometrika_sximata

Report a problem

Tes Paid Licence

How can I re-use this?