Big Schools' Birdwatch introductory power point and notes in Welsh

Big Schools' Birdwatch introductory power point and notes in Welsh

Every January and February hundreds of school children take part in Big Schools' Birdwatch. This is a power point and notes to help you introduce the session. It is designed to give you some ideas about which birds you might see and what you should be looking out for. This power point and notes have been translated into Welsh
RSPB
Es i ... Powerpoint

Es i ... Powerpoint

Es i ... Powerpoint I went ... Welsh Reading Slot Drilio Second Language Welsh Sentence Patterns - questions and answers
TwinkleStar68
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint ! The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!
StartEducation
Lluosi ffracisynau/Multiply fractions

Lluosi ffracisynau/Multiply fractions

Mae`r adnodd yma am luosi ffracsiynau! Mae e hefyd yn eich hepu chi i ddeall pa rhif i luosi gyda! Lawrlwytho hyn i weld mwy ac am wers! This resource is about multiplying fractions! It also helps you to understand what number to multiply with. Download this to see more and have a lesson!
Missnaomismileyteacher