1. Resources Home
  2. Whole School
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Texts
Book: Frindle Differentiated Activities (upper elem)

Book: Frindle Differentiated Activities (upper elem)

A 10 page set of differentiated activities related to the Clement's book, Frindle. Includes a list of 8 choices of activities with rubric score form and rubrics tally sheet, plus word searches and word unscrambles with answer keys.
abcteach
Writing Mini  Myths

Writing Mini Myths

PowerPoint lesson introduction to writing "Mini Myths." Children will write short mythical stories where the aim is to write within a specified word count. I teach in Wales so my lesson was centred around Welsh myths (Curriculum Cymreig!) but the resources can be easily adapted to myths from any period/culture. This was an observed lesson and it received very positive feedback
ljj290488
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
SteCymru14