Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

53Uploads

9k+Views

13k+Downloads

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Valentine's Day Market Research
AberOutreachAberOutreach

Valentine's Day Market Research

(0)
An activity in analysing statistical data from market research, provided in different formats, to determine differences and provide reasons. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Segment, Target and Postion
AberOutreachAberOutreach

Segment, Target and Postion

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Marketing: Brands and Branding
AberOutreachAberOutreach

Marketing: Brands and Branding

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Promotion
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Promotion

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Outsourcing: Make or Buy?
AberOutreachAberOutreach

Outsourcing: Make or Buy?

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Product
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Product

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant
AberOutreachAberOutreach

Ymchwil Marchnata Diwrnod San Ffolant

(0)
Gweithgaredd i dadansoddi data ystadegol o ymchwil marchnata, a ddarperir mewn gwahonal ffurfiau, i bennu gwahaniaethau a darparu rhesymau. Dim ond un o’r gwasanaethau allgymorth rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Setting Financial Objectives
AberOutreachAberOutreach

Setting Financial Objectives

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Sources of Finance
AberOutreachAberOutreach

Sources of Finance

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
New Product Introduction: An Overview
AberOutreachAberOutreach

New Product Introduction: An Overview

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
New Product Introduction: Seven Step Process
AberOutreachAberOutreach

New Product Introduction: Seven Step Process

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Porters 5 Forces
AberOutreachAberOutreach

Porters 5 Forces

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Organisational Structures
AberOutreachAberOutreach

Organisational Structures

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Strategic Planning: Marketing
AberOutreachAberOutreach

Strategic Planning: Marketing

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Tannenbaum and Schmidt Continuum of Leadership
AberOutreachAberOutreach

Tannenbaum and Schmidt Continuum of Leadership

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Price
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Price

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
The 4 P's of Marketing: Place
AberOutreachAberOutreach

The 4 P's of Marketing: Place

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture, Powerpoint presentation and exercise sheet. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html
Cyflwyniad i Economeg
AberOutreachAberOutreach

Cyflwyniad i Economeg

(0)
Cyflwyniad i economeg cyflenwad a galw, gyda thaflen waith gysylltiedig. Rydym wedi ysgrifennu hwn ar gyfer disgyblion sy’n ystyried ac / neu sydd newydd gychwyn TGAU mewn Busnes. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael ar ein rhaglen Ymestyn Allan yng Nghyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol Prifysgol Aberystwyth. I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Gadwyn Gyflenwi  Siôn Corn
AberOutreachAberOutreach

Gadwyn Gyflenwi Siôn Corn

(0)
Ymarfer busnes ar thema’r Nadolig sy’n cynnwys fideo a chyflwyniad PowerPoint. Dyma ychwanegiad tymhorol at ein hadnoddau ar-lein a baratowyd gan Ysgol Fusnes Aberystwyth i gefnogi cwricwlwm busnes TGAU a Safon Uwch. Dim ond un o’r gwasanaethau Estyn Allan rhad ac am ddim y mae Prifysgol Aberystwyth yn ei gynnig i ysgolion ac athrawon yw hwn I gael rhagor o wybodaeth, ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Market Research
AberOutreachAberOutreach

Market Research

(0)
A teaching pack incorporating a recorded lecture and suggested activities. This is part of a webinar series produced by the Aberystwyth Business School to support the A-level business curriculum. This is just one of the free outreach services Aberystwyth University offers to schools and teachers For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/