Hero image

AberOutreach's Shop

Average Rating5.00
(based on 2 reviews)

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.

These are outreach resources adapted for the classroom. We offer many workshops and activities in person to primary and secondary school groups, as well as at public events.
Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I
AberOutreachAberOutreach

Rhannu Gwybodaeth Ar-lein Rhan I

(0)
Dyma ddetholiad o 5 gwahanol bwynt trafod ynghylch rhannu gwybodaeth ar-lein ar gyfer gweithgareddau cychwynnol ar lefel TGAU neu Addysg Bersonol a Chymdeithasol. Mae’r pecyn hwn yn cwmpasu enghreifftiau o abwyd clicio, hashnodau, gwybodaeth anniogel, diogelu data a newyddion ffug maleisus. Does dim angen cyfrifiadur. Dyma sampl o’r gweithdai a’r adnoddau sydd ar gael gennym yn rhan o’n rhaglen Allgymorth ar gyfer y Gyfadran Busnes a Gwyddorau Ffisegol ym Mhrifysgol Aberystwyth. Am fwy o wybodaeth ewch i: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/indexCy.html
Sharing Information Online Part 1
AberOutreachAberOutreach

Sharing Information Online Part 1

(0)
This is a selection of 5 different discussions points about sharing information online for GCSE level starter activities or PSHE. This pack covers examples of clickbait, hashtags, unsafe information, data protection and malicious fake news. No computers necessary. This is a sample of the workshops and resources we have available as part of our Outreach program at Aberystwyth University for the Faculty of Business and Physical Sciences. For more information please visit: https://fbaps-outreach-hub.dcs.aber.ac.uk/index.html