High school Welsh resources: social issues

Keeping your class engaged with fun and unique teaching resources is vital in helping them reach their potential. On Tes Resources we have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from pre-K through to high school.

Breathe new life into your lesson plans with our elementary, middle school and high school classroom resources. Whether you’re looking for fun math worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From kindergarten to elementary you’ll find K-5 resources, including phonics worksheets and numeracy games. From middle school through to high school we have everything from Spanish lessons to algebra activities, as well as Common Core-aligned lessons and revision guides for tests.

Popular subjects

More
  1. Resources Home
  2. High School
  3. World languages
  4. Welsh
  5. Fundamentals
  6. Social issues
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys: • cyflwyniad i rieni • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad • dulliau dechrau sgwrs i rieni • llythyr i’w anfon adref i rieni • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol • taflen wybodaeth i rieni fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.

By Childnet

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 14-18 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 14-18 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau Uwchradd i blant 14-18 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.

By Childnet

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau Uwchradd i blant 11-14 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.

By Childnet

Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace | Cofio dros Heddwch | Assembly for Remembrance

Remembering for Peace Aim: To encourage children to think about the impact of war and to consider ways of remembering for peace. Cofio dros Heddwch Nod: Annog plant i feddwl am effeithiau rhyfel ac ystyried ffyrdd o gofio er mwyn hyrwyddo heddwch. This assembly has been created ahead of the Peace Education Network's updated edition of the "Teach Peace" pack. It explores the question of what we remember about war and why, looking at the significance of the different colour of poppies.

By EllisQPSW

Dysgu ac adolygu gramadeg Cymraeg

Dysgu ac adolygu gramadeg Cymraeg

Adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu ac adolygu gramadeg Cymraeg. Mae’r gwaith wedi ei fwriadu ar gyfer disgyblion sy’n dilyn cwrs TGAU Cymraeg Ail Iaith ond gall fod yn ddefnyddiol ar gyfer disgyblion eraill sy’n dysgu’r Gymraeg yn ogystal.

By NGfLCymru