Elementary school Welsh resources: gramadeg / grammar

Keeping your class engaged with fun and unique teaching resources is vital in helping them reach their potential. On Tes Resources we have a range of tried and tested materials created by teachers for teachers, from pre-K through to high school.

Breathe new life into your lesson plans with our elementary, middle school and high school classroom resources. Whether you’re looking for fun math worksheets or brand new guided reading activities, we have thousands of free and premium resources for you to download. From kindergarten to elementary you’ll find K-5 resources, including phonics worksheets and numeracy games. From middle school through to high school we have everything from Spanish lessons to algebra activities, as well as Common Core-aligned lessons and revision guides for tests.

  1. Resources Home
  2. Elementary School
  3. World languages
  4. Welsh
  5. Gramadeg / Grammar
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!

By SteCymru14

Y Treiglad Meddal

Y Treiglad Meddal

Cyfres o adnoddau i gefnogi gwaith ar y treiglad meddal. Gan gynnwys pethau i roi ar y wal, cerdyn cofio i roi i'r disgyblion a thaflen ymarfer. Wedi ei gynllunio ar gyfer ysgol uwchradd, iaith gyntaf ond fe ellir ei addasu i lefelau is.

By Mijimoos