Treiglad Meddal ar ol YN

Treiglad Meddal ar ol YN

Gweithgaredd sy’n ymarfer treiglo’n feddal ar ol “yn”. An activity that exercises using the soft mutation after is/was.
cclarke8
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
SteCymru14
Ymarfer treiglo ar ol arddodiaid

Ymarfer treiglo ar ol arddodiaid

Worksheet in Welsh to practice soft mutation after prepositions. Taflen gwaith i ymarfer treiglo'n feddal ar ôl arddodiaid. Wedi diweddaru a chywiro! Updated and corrected!
Mijimoos
Y Treiglad Meddal

Y Treiglad Meddal

Cyfres o adnoddau i gefnogi gwaith ar y treiglad meddal. Gan gynnwys pethau i roi ar y wal, cerdyn cofio i roi i'r disgyblion a thaflen ymarfer. Wedi ei gynllunio ar gyfer ysgol uwchradd, iaith gyntaf ond fe ellir ei addasu i lefelau is.
Mijimoos