Didoli Fferm
Bwriedir i'r set hon o gridiau Clicker gynorthwyo disgyblion i adnabod a didoli anifeiliaid a gwrthrychau heb fod yn anifeiliaid a welir ar fferm. Dengys tudalennau gwybodaeth luniau o anifeiliaid a gwrthrychau a welir ar fferm. Gall disgyblion ddidoli'r lluniau i&'r categoriau &';Anfail' neu &'Dim yn Anifail&';.

Free

Save for later