Amser
Mae'r set hon o gridiau Clicker yn cynnig ymarfer ar ddweud faint o'r gloch ar gloc analog. O&'r dudalen agoriadol gall disgyblion ddewis ymarfer o&';r gloch, hanner wedi neu chwarter wedi'r awr. Wrth agor pob tudalen, gwelir wyneb cloc analog yn arddangos amser. Mae naidlen yn cynnwys dewis o atebion. Gall disgyblion glicio ar y robot i glywed a gweld yr ateb.

Free

Save for later