Didoli Lliwiau
Cynlluniwyd y gyfres hon o gridiau Clicker er mwyn helpu disgyblion i adnabod y lliwiau cysefin trwy ddidoli lluniau lliw. Mae pob tudalen yn cynnwys cell goch, cell las a chell felen ynghyd â dewis o dri llun lliw mewn naidlen. Cliciwch ar bob cell liw i agor y naidlen ac i anfon y llun lliw cyfatebol.

Free

Save for later