1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Design, engineering and technology
GCSE DT 1 to 9 Theory: Unit 2 Mechanical Devices & Calculations presentation  + Student sheets

GCSE DT 1 to 9 Theory: Unit 2 Mechanical Devices & Calculations presentation + Student sheets

GCSE DT 1 to 9 Theory: Mechanical Devices & Calculations presentation + Student sheets The presentation is in slide files as the content is so GREAT. Best Selling GCSE DT 1 to 9 Resources on TES! Complete presentation of Mechanical Devices & Calculations presentation + Student sheets including: Mechanical Movement (4 types) Gears Bevel Gears Cranks Levers - Order 1, 2 and 3 Cams and Followers Rack and pinion Chain and sprocket Also includes NEW 15% Maths Questions Student lesson worksheets are interactive and great fun. Includes Diagram Time, Snip’n’ Flip, Word Banks, Starters and more. This is an absolute must for all new DT New Spec teachers and will serve you for years to come! Fully editable with your own school logo and high quality worksheets for students to work through in class and use for revision. GENIUS! Ideal for Key Stage 3 and 4.
fastball1718
AQA Food Preparation and Nutrition Assessment

AQA Food Preparation and Nutrition Assessment

Assessment paper for AQA Food Preparation and Nutrition (FPN) used for KS3 but can easilly be adapted for KS4. The paper is set out to reflect that of a real AQA FPN Written Assessment into sections. 20 Multiple Choice Questions 5 Equipment Recognition Questions with Uses Recipe Modification Assessement Style Questions Used well to promote deeper thinking and consolidate learning at KS3/KS4
danielantonylewis
Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau

Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau

Mae Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau wedi cael ei lunio ar gyfer plant ysgol gynradd, rhwng 8 ac 11 oed. Mae’n eu cyflwyno i dreth drwy egluro mai trethi yw’r arian mae’n rhaid i bobl a busnesau ei dalu i’r llywodraeth. Mae’n egluro’r canlynol i blant mewn ffordd syml: • pan fo gennych chi swydd lle rydych chi’n ennill arian, rydych chi’n talu rhywfaint o’r arian hwnnw yn ��l i’r llywodraeth fel treth • os ydych chi’n rhedeg busnes, mae rhywfaint o’r elw mae’r busnes yn ei wneud yn cael ei roi i’r llywodraeth fel treth • mae treth wedi’i chynnwys ym mhris rhai o’r pethau rydych chi’n eu prynu hefyd. Wedyn, caiff yr holl arian treth hwn ei ddefnyddio gan y llywodraeth i dalu am y pethau sy’n bwysig i ni a’n teuluoedd, i’n cymunedau ac i’n gwlad. Mae’r rhaglen hefyd yn cyflwyno’r syniad ein bod ni, fel trethdalwyr a dinasyddion cyfrifol, yn gwneud cyfraniad bach tuag at y pethau sy’n rhoi budd i bawb. Cysylltiadau â’r Cwricwlwm Mae modd defnyddio Ffeithiau Treth ar gyfer Plant Iau i ategu nifer o agweddau ar y cwricwlwm mewn ysgolion cynradd: • adnabod hawliau a chyfrifoldebau dinasyddion • deall sut mae arian yn chwarae rôl bwysig ym mywydau pobl • gwerthfawrogi bod modd dyrannu adnoddau mewn gwahanol ffyrdd a bod y penderfyniadau hyn yn effeithio ar unigolion, teuluoedd, cymunedau a’r wlad. Hefyd, mae’n ategu’r gwaith o hyrwyddo gwerthoedd Prydeinig drwy egluro pa mor bwysig yw cyfraith treth a’n rôl ni i gyd fel trethdalwyr er mwyn talu am y pethau sy’n hanfodol i’n diogelwch, ein hiechyd a’n lles. Mae’r pecyn hwn yn cynnwys nifer o ymarferion y mae modd eu defnyddio yn ystod gwersi mathemateg, hanes, celf a dylunio.
s_griffs
9-1 KS3 Design and Technology  D&T Level Descriptors LEGO

9-1 KS3 Design and Technology D&T Level Descriptors LEGO

4 files include a PDF Learning mat as well as editable excel files contains 9-1 Level Descriptors for Design and Technology KS3 Range from 1-5 only: includes emerging levels E1, E2 and E3. Design Manufacture Knowledge Evaluate Lego version Students love it!
sash83
Knowledge Organiser/revision for Food. 4 pages

Knowledge Organiser/revision for Food. 4 pages

Knowledge Organiser for Food. 4 pages Food hygiene - macronutrients - micronutrients - diet and good health/Eatwell Guide Used for revision mat for GCSE and KS3 students. Contains key information, key words with definitions, possible exam questions and links to useful websites (QR codes and links)
kendal_graham