1. Resources Home
  2. Primary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Gramadeg / Grammar
Treiglad Meddal ar ol YN

Treiglad Meddal ar ol YN

Gweithgaredd sy’n ymarfer treiglo’n feddal ar ol “yn”. An activity that exercises using the soft mutation after if/was.
cclarke8
Traddodiadau Nadolig Cymreig

Traddodiadau Nadolig Cymreig

Sioe Sleidiau am Draddodiau (hen a newydd) y Nadolig yng Nghymru yn cynnwys lluniau, cerddoriaeth, gweithgareddau, fideos, gwybodaeth a llawer mwy. Mae'r adnodd yn addas i blant o bob oed - yn enwedig rhai sy'n dysgu'r Gymraeg fel ail iaith mewn ysgolion uwchradd (CA3 neu 4) Ffordd fach neis i orffen y flwyddyn cyn y gwyliau!
SteCymru14
Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample

Learn Welsh With Jokes - sample is a sample of the full book, Learn Welsh With Jokes. In the sample there are ten jokes in Welsh together with vocabulary support and English translations. There are lots of different ways you can use them in class: As revision to illustrate a grammar point. Matching exercise - can they match the Welsh jokes with the English translations? Reading practice - short reading in Welsh and they are rewarded with a laugh if they understand it. Shouting dictations. Jigsaw text (cut up a joke line by line, can your pupils put it back together?) As a reward for good work/behaviour. The book has proved very popular with lots of teachers (and pupils). Why not give it a try?
JeremyTaylor
Disgrifio / Describing

Disgrifio / Describing

Mae`r adnodd yma am sut i ddisgrifio pobl trwy ddefnyddio ansoddeiriau, idiomau a chymariaethau! Grêt am helpu ddisgyblion! This resource is about how to describe people through using adjectives, idioms and similes! Great for helping pupils!
Missnaomismileyteacher