1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Languages
  4. Welsh
Treiglad Meddal ar ol YN

Treiglad Meddal ar ol YN

Gweithgaredd sy’n ymarfer treiglo’n feddal ar ol “yn”. An activity that exercises using the soft mutation after if/was.
cclarke8
St David's Day - with Widgit Symbols

St David's Day - with Widgit Symbols

Celebrate St David’s Day with this resource which has a brief guide to what St David’s Day is and also a Bara Brith recipe all supported with Widgit Symbols. This resource was made in InPrint 3.
Widgit_Software
Quotation analysis bundle

Quotation analysis bundle

Includes: - Camera quote analysis - Drama key quote analysis pad - Instanalysis - Non-fiction key quote analysis pad - Poetry key quote analysis pad - Post-it quote - Prose key quote analysis pad - Quotation explosion! - Rainbow quote analysis
shaunandrewwilliams
Picture activity cards - Learning Welsh bundle

Picture activity cards - Learning Welsh bundle

Match the word with the picture activity cards. Each theme has 10 pictures and words to match together. This can be a fun activity in class for learning Welsh in the class. Students will learn to over 10 themes.
Filemon1
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Addysgwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Addysgwyr

Mae ein Pecyn Adnoddau plant addysgwyr: • dathlu Diwrnod Deffnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel • ymdrin a datgeliadau a phynciau sensitif • dweud wrth y wasg • rhannu'r neges • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Rieni a Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018 - Pecyn Rieni a Gofalwyr

Mae ein Pecyn Adnoddau plant rieni a gofalwyr yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gwybodaeth ac adnoddau ar-lein • pethau llawn hwyl i'w gwneud • rhannu'r neges • ysgogwyr sgwrs • cyfryngau cymdeithasol templed er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2018.
Childnet