1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Ffilm a Drama / Film and theatre
Development 3: Write Your Script

Development 3: Write Your Script

This resource will help young people to refine their final film ideas into a script. This includes an overview of script conventions and tips and activities exploring visual storytelling in scriptwriting. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd yma i helpu'r bobl ifanc addasu'r syniadau ffilm terfynnol i mewn i sgript. Mae hyn yn cynnwys trosolwg o strwythr sgriptiau a syniadau a gweithgareddau sy'n archwilio arfau dweud straeon gwelwldol mewn sgriptiau. Awgrymir defnyddio'r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i'w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Development 2: Write, Test & Pitch

Development 2: Write, Test & Pitch

This resource will help young people to develop their film ideas further and refine this into a short summary. The summary can be used to describe ideas to crew members or other interested parties through the process of pitching.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma i helpu bobl ifanc ddatblygu eu syniadau ffilm ymhellach a’i gwtogi i grynodeb byr. Gall y crynodeb ei ddefnyddio i ddisgrifio syniadau i aelodau'r criw neu uniogolion sydd â diddordeb drwy'r broses pitsio. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 4: Source costumes, Make-up & Props

Pre-Production 4: Source costumes, Make-up & Props

This resources provides young people with a range of practical tips on designing and sourcing costumes, finding and creating props and creating effects with make-up.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cynnig awgrymiadau i bobl ifanc ar sut i greu a chasglu gwisgoedd at eu gilydd, darganfod a chreu props a chreu effeithiau gyda cholur. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 1: Assign Production Roles

Pre-Production 1: Assign Production Roles

This resource provides a brief overview of the key production roles and responsibilities required for the crew of a youth made short film.The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma yn rhoi trosolwg cyflym o rolau cynhyrchu a’u cyfrifoldebau wrth wneud ffilm fer. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 2: Scout for Locations

Pre-Production 2: Scout for Locations

This resource provides young people with a range of practical tips on selecting film locations to establish the settings of their story. This includes a consideration of health and safety to ensure locations are suitable. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult.This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cynnig nifer o syniadau gwahanol ar sut i fynd ati i ddewis lleoliadau i sefydlu’r stori. Mae hyn yn cynnwys ystyriaethau iechyd a diogelwch er mwyn fod y lleoliadau’n addas. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Pre-Production 3: Create a Storyboard and a Shot List

Pre-Production 3: Create a Storyboard and a Shot List

This resource will help young people to develop their script into a storyboard. It covers different storyboard structures and the elements of the film that need to be recorded on the storyboard to help with planning, the shoot and later, the edit. There is also a template for young people to use for their own storyboard. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma i helpu bobl ifanc i ddatblygu eu sgript i mewn i fwrddstori. Mae’n edrych ar wahanol fathau o strwythurau bwrddstori a’r elfennau sydd angen eu cofnodi sy’n gymorth wrth gynllunio, saethu a'r golygu yn hwyrach. Mae hefyd templed o fwrddstori ar gael i’r bobl ifanc. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Development 1: Develop Your Film Idea

Development 1: Develop Your Film Idea

This resource introduces young people to the development stage of film production. It includes top tips and activities covering themes, premise, character development, genre and different types of story structure to help them develop their film ideas. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno'r camau o ddatblygu o gynhyrchu ffilm i bobl ifanc. Mae'n cynnwys awgrymiadau a gweithgareddau sy'n cwmpasu themâu, syniadau, datblygu cymeriadau, genre a gwahanol fathau o strwythur stori i'w helpu datblygu eu syniadau ffilm. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 1: Light a film set

Production 1: Light a film set

This resource introduces young people to the production stage of film production. It provides an overview of how to set up your lighting in accordance with professional practice as well as tips on creating home made lighting solutions and making the most of natural light sources. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n cyflwyno bobl ifanc i’r elfen gynhyrchu o greu ffilm. Mae’n darparu trosolwg o sut i osod goleuo yn unol ag arferion proffesiynol yn ogystal ag awgrymiadau ar sut i ddatrus problemau goleuo a defnyddio’r mwyaf o olau naturiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 2: Get Set Up

Production 2: Get Set Up

This resource provides young people with a range of practical tips and advice on setting up their filmmaking equipment before they start shooting. This includes selecting the right camera, use of a tripod, setting up the camera and framing and composition. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n darparu ystod eang o awgrymiadau ymarferol a chyngor ar sut i baratoi’r cyfarpar ffilmio cyn eu defnyddio. Mae hyn yn cynnwys dewis y camera cywir, defnyddio tripod, paratoi’r camrera a fframio a chyfansoddiad. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 3: Master the Camera

Production 3: Master the Camera

This resource introduces young people to a wide range of camera shots, angles and movements with explanations of how to achieve them and the effect this has on narrative and making a film look more cinematic. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae'r adnodd hwn yn cyflwyno pobl ifanc i ystod eang o siotiau camera, onglau a symudiadau gan esbonio sut i'w cyflawni a'r effaith gaiff hyn ar naratif a sut y maent yn gwneud i ffilm yn edrych yn fwy sinematig. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 4: Record Sound

Production 4: Record Sound

This resource reinforces the importance of good quality sound when making short films. It provides a summary of the different types of sound that can be used in film with tips on creating original sound effects. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma’n atgyfnerthu pwysigrwydd sain da mewn ffilm fer. Mae’n rhoi crynodeb o wahanol fathau o sain sy’n gallu cael eu defnyddio mewn ffilm gydag awgrymiadau ar sut i greu effeithiau sain gwreiddiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm
Production 5: Stay Safe and Observe Set Etiquette

Production 5: Stay Safe and Observe Set Etiquette

This resource provides young people with a useful checklist for assessing risks associated with shooting a short film to ensure everyone is safe on set. It also provides the rules of set etiquette to ensure production is professional and efficient. The guide is recommended for young people aged 13 to 19 for them to engage with filmmaking directly and without the support of an adult. This resource forms part of a collection of mini filmmaking guides for young people covering the key aspects of the five stages of film production. Mae’r adnodd yma darparu restrau gwirio ar gyfer asesiadau risg sy’n gysyllteidig â chreu ffilm i wneud yn siwr fod pawb yn ddiogel. Mae hefyd yn darparu arferion da i sicrhau fod y cynhyrchiad yn broffesiynol ac effeithiol. Awgrymir defnyddio’r canllaw yma gyda phobl ifanc rhwng 13 a 19 oed i’w hymgysylltu â chreu ffilmiau uniongyrchol a heb gymorth oedolyn. Mae'r adnodd hwn yn rhan o gasgliad o ganllawiau ffilmiau ar gyfer pobl ifanc, sy'n edrych ar bump cam allweddol o gynhyrchu ffilm.
IntoFilm