1. Resources Home
  2. Secondary
  3. Languages
  4. Welsh
  5. Basics
  6. My life
Welsh in the Classroom & at Home – Y6

Welsh in the Classroom & at Home – Y6

These booklets and posters contain incidental Welsh phrases for Y6 children that are useful in different activities throughout the day. The pocket-sized booklets and A4 posters are designed to increase bilingualism in primary schools. Using this resource is a simple and effective way to ensure that incidental Welsh language is embedded throughout the day and is ideal for supporting all staff to improve the use of incidental Welsh. The pocket-sized parent booklet is ideal to improve the use of incidental Welsh at home, supported by the accompanying soundbites. The booklet outlines Welsh vocabulary, phrases and questions that are useful for parents to use at home and is aligned to the classroom booklets. The soundbites could be made available for parents on the school website, embedded in QR codes or added as an audio file to a video and tweeted. Even better if the children record their own versions. BOOKLETS & POSTERS INCLUDED IN THIS RESOURCE: Welsh in AfL Welsh in the Classroom, Welsh on the Playground, Welsh in the Dinner Hall, Welsh for Playing Games, Welsh in Circle Time, Welsh in the Office, Welsh with Visitors, Welsh in the Tuck Shop, Welsh in PE Lessons, Welsh in Mathematic Lessons, Welsh in English Lessons, Welsh in Music Lessons, Welsh in Art & Craft Lessons Welsh in Assembly Welsh in Registration Welsh at Home Soundbites included for the parent booklets.
CullyEducation
Body Parts Bingo / Bingo El Cuerpo / Bingo Les corps / Bingo rhanau'r corff / EAL Body parts

Body Parts Bingo / Bingo El Cuerpo / Bingo Les corps / Bingo rhanau'r corff / EAL Body parts

This fantastic resource can be used to reinforce the names of the body parts in any language of your choice. I personally have used the resource in the teaching of more than one language, to huge success. The resource includes 20 different bingo sheets which can be laminated to be reused. This is a fun way to reinforce vocabulary. This resource is also a great way to reinforce English language with students who are new to English in small groups or using native speakers as role models.
la.jonquille
Rhanau'r Corff Dylunio Anghenfil - Body Parts Welsh Monster Description

Rhanau'r Corff Dylunio Anghenfil - Body Parts Welsh Monster Description

A fun activity which would be great as a homework task (as there are vocabulary boxes to support) or as an independent task in a lesson. In this task the children are challenged to use the vocabulary for the body parts supplied to create a monster. A great way to consolidate the children's use of the vocabulary in a creative way. The activity is differentiated 3 ways. Also included is a short powerpoint introducing / refreshing key vocabulary.
la.jonquille
Rhanau'r corff - Body Parts (Welsh) 9 differentiated labelling activities suitable for KS1 - KS3

Rhanau'r corff - Body Parts (Welsh) 9 differentiated labelling activities suitable for KS1 - KS3

This set of differentiated labelling activities to revise the parts of the body is perfect for Welsh second language learners of any age. The worksheets have been differentiated so that they are suitable for younger learners, or those with special educational needs, and more mature students. This resource is perfect as a worksheet to be used whilst teaching the body parts, or as consolidation homework. The worksheets are editable so that you could remove / include vocabulary of your choice.
la.jonquille
Cardiau fflach Y Corff - The Body (in Welsh) Flash Cards

Cardiau fflach Y Corff - The Body (in Welsh) Flash Cards

Adnodd i helpu plant i gofio enwau rhanau'r corff yn Gymraeg. Mae'r adnodd wedi ei wahaniaethu, gyda geirfa mwy sylfaenol mewn un pecyn a geirfa uwch mewn ail becyn. Flash cards to revise / reinforce the body vocabulary in Welsh. The resource has been differentiated two ways, with simpler vocabulary suitable for younger / new learners in one pack and more advanced vocabulary in another.
la.jonquille
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Adnoddau i Rieni/Gofalwyr

Thema eleni ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel yw ‘Ewch ati i newid pethau: Dewch ynghyd er mwyn cael rhyngrwyd gwell’. Mae’n bwysig bod rhieni a gofalwyr hefyd yn cymryd rhan ac yn cael gwybodaeth i sicrhau bod eu plant yn gallu manteisio i’r eithaf ar y rhyngrwyd. Mae UK Safer Internet Centre wedi creu pecyn sy’n cynnwys: • cyflwyniad i rieni • sgript i gyd-fynd â’r cyflwyniad • dulliau dechrau sgwrs i rieni • llythyr i’w anfon adref i rieni • poster i hyrwyddo’r sesiwn i rieni • taflen ffeithiau i rieni, gyda dolenni defnyddiol • taflen wybodaeth i rieni fel ei bod hi mor hawdd â phosibl i chi gynnal sesiwn i rieni yn eich ysgol neu eich mudiad ar gyfer Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 14-18 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 14-18 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau Uwchradd i blant 14-18 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.
Childnet
Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Diwrnod Defnyddio'r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017 - Pecyn Adnoddau Uwchradd - plant 11-14 oed

Mae ein Pecyn Adnoddau Uwchradd i blant 11-14 oed yn cynnwys: • gweithgareddau cyflym • gweithgareddau ehangach • un cynllun gwers, gyda chefnogaeth lawn • cyflwyniad ar gyfer gwasanaeth ynghyd â sgript • poster er mwyn dechrau trafodaeth a hybu Diwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel. Mae’r pecynnau hyn yn cynnig llawer o syniadau gwych i helpu ysgolion, grwpiau ieuenctid a mudiadau eraill i gymryd rhan yn Niwrnod Defnyddio’r Rhyngrwyd yn Fwy Diogel 2017.
Childnet
Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Ewro 2016 Pêl-droed . Dylunio Eich Hun Kit

Mae'r Twrnamaint Pêl-droed Ewropeaidd yn dechrau ddydd Gwener 10 o Fehefin. Ymuno yn y dathliadau drwy ganiatáu eich myfyrwyr i ddylunio eu cit pêl-droed eu hunain . Gallant ddefnyddio'r templedi a ddarperir i ychwanegu patrymau a lliwiau . Efallai y byddent yn hoffi i ddylunio cit newydd ar gyfer eu tîm eu hunain? Pa bynnag tîm chi a'ch myfyrwyr yn eu cefnogi, pob lwc a mwynhewch y twrnamaint ! The European Football Tournament is starting on Friday 10th June. Join the celebrations by allowing your students to design their own football kit. They can use the templates provided to add patterns and colours. Perhaps they would like to design a new kit for their own team? Whichever team you and your students are supporting, good luck and enjoy the tournament!
StartEducation